V roku 2013 sa uskutočnilo 12 zasadnutí Rady RTVS.

Rok 2013

Por. č.DátumDeňVýstupy zo zasadnutí
1. 17. 1. štvrtok Zvuky, zápisnice a uznesenia
2. 30. 1. streda Zvuky, zápisnice a uznesenia
3. 21. 2. štvrtok Zvuky, zápisnice a uznesenia
4. 20. 3. štvrtok Zvuky, zápisnice a uznesenia
5. 25. 4. štvrtok Zvuky, zápisnice a uznesenia
6. 23. 5. štvrtok Zvuky, zápisnice a uznesenia
7. 19. 6. streda Zvuky, zápisnice a uznesenia
8. 1. 8. štvrtok Zvuky, zápisnice a uznesenia
9. 19. 9. štvrtok Zvuky, zápisnice a uznesenia
10. 30. 10. streda Zvuky, zápisnice a uznesenia
11. 20. 11. streda Zvuky, zápisnice a uznesenia
12. 3. 12. utorok Zvuky, zápisnice a uznesenia