V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Rada zasadá najmenej 12-krát do roka.

Miestom rokovania Rady RTVS sú Bratislava, Banská Bystrica a Košice.


Rokovanie rady je možné počúvať na živo tu:
Živé vysielanie zo zasadnutia Rady RTVS    

 
Rok 2023

 
Plán činnosti Rady RTVS (PDF, 252kB)

Por. č. Dátum Deň Výstupy zo zasadnutí
1. 12.1.
štvrtok
Zasadnutie Rady RTVS 12. januára 2023
2. 25.1.
streda
Zasadnutie Rady RTVS 25. januára 2023
3.
9.2.
štvrtok Návrh programu rokovania Rady RTVS (PDF, 445kB)
4. 5.


6.7.9.10. 11.


12.