V roku 2016 sa uskutočnilo 14 zasadnutí Rady RTVS

 Rok 2016

      
Por. č.DátumDeňVýstupy zo zasadnutí
1. 21. 1.
štvrtok
   Zasadnutie Rady RTVS 21. januára 2016
2. 18. 2.
štvrtok
   Zasadnutie Rady RTVS 18. februára 2016
3. 31. 3.
štvrtok
   Zasadnutie Rady RTVS 31. marca 2016 (PDF, 284kB)
 4. 14. 4. 
štvrtok
   Zasadnutie Rady RTVS 14. apríla 2016
 5.  21. 4. 
štvrtok
   Zasadnutie Rady RTVS 21. apríla 2016
 6. 19. 5. 
štvrtok
   Zasadnutie Rady RTVS 19. mája 2016 (PDF, 285kB)
 7. 22. 6.
streda
   Zasadnutie Rady RTVS 22. júna 2016 (PDF, 285kB)
 8.  2. 8.
utorok
   Zasadnutie Rady RTVS 2. augusta 2016
 9.  6. 9.
utorok
   Zasadnutie Rady RTVS 6. septembra 2016
 10.
 4. 10.
utorok
   Zasadnutie Rady RTVS 4. októbra 2016
 11. 21. 10.
piatok
   Zasadnutie Rady RTVS 21. októbra 2016  
 12. 26. 10. streda
   Zasadnutie Rady RTVS 26. októbra 2016  
 13.
16. 11.
streda
   Zasadnutie Rady RTVS 16. novembra 2016
14.
12. 12.
pondelok
   Zasadnutie Rady RTVS 12. decembra 2016