Predseda Rady RTVS

Mgr. Igor Gallo      

Podpredseda Rady RTVS

JUDr. Ing. Tomáš Caban, PhD.

Členovia Rady RTVS

Ing. Jarmila Mikušová

Ján Balaščak

MgA. Jozef Chudík

Milan Antol

Mgr. Marta Gajdošíková

Ing. Tatiana Strempeková Tomanová