Výpis uznesení z mimoriadneho zasadnutia z 27.5.2020 (PDF, 208kB)

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia z 27. 5. 2020 (PDF, 543kB)

Zvukový záznam I. (MP3, 77.9MB)
Zvukový záznam II. (MP3, 37.5MB)