Výpis uznesení zo 16. 1. 2019 (PDF, 467kB)

Zápis zo 16.1.2019 (PDF, 429kB)

(PDF, 429kB) Zvukový záznam (MP3, 148.4MB)