Výpis uznesení zo 17.2.2021 (PDF, 533kB)

Zápis zo 17.2.2021 (PDF, 883kB)

Zvukový záznam (MP3, 271.1MB)