Výpis uznesení z 9. júna 2021 (PDF, 471kB)

Zápis z 9. júna 2021 (PDF, 438kB)