Výpis uznesení zo 4. augusta 2021 (PDF, 267kB)

Zápis zo 4.augusta 2021
(PDF, 370kB)

Zvukový záznam (MP3, 100.5MB)