Štatút, jeho zmeny alebo zrušenie schvaľuje Rada Rozhlasu a televízie Slovenska na návrh generálneho riaditeľa.

Obsah:

Článok 1 Postavenie Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 2 Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 3 Činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 4 Podnikanie Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 5 Orgány Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 6 Rada Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 7 Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 8 Organizácia a riadenie Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 9 Hospodárenie a financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska
Článok 10 Záverečné ustanovenia
Článok 11 Platnosť a účinnosť

Štatút RTVS 2016 (PDF, 169kB)

Štatút RTVS 2011 (PDF, 205kB)