Odbor obchodu
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Slovensko


Radio and Television Slovakia
Commercial Dept.
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Slovakia


Ing. Diana Ozdínová
poverená vedením Odboru obchodu RTVS
tel.: +421 2 6061 4143
e-mail: diana.ozdinova@rtvs.sk
e-mail: telexim@rtvs.sk


Martina Belanová, o.z. STV
TELEXIM

Predaj práv programov a sekvencií do zahraničia a v tuzemsku a služby s tým spojené (zostrihy, projekcie, rešerše)
mobil: +421 905 200 838
tel.: +421 2 6061 3587
e-mail: martina.belanova@rtvs.sk
e-mail: telexim@rtvs.sk


Mgr. Lucia Šumská, o.z. STV
TELEXIM
Služby pre zahraničné štáby
Služby pre zahraničných a tuzemských klientov – prepisy na DVD, filmov a iných nosičov,  výbery a zostrihy, rešerše
Prenájom štúdií, strižní, príp. iných priestorov RTVS, o.z. STV
Predaj práv programov
mobil: +421 905 851 588
tel.: +421 2 6061 3384
e-mail: lucia.sumska@rtvs.sk
e-mail: services@rtvs.sk


Mgr. Barbora Heredošová, o.z. STV
TELEXIM
Prenájom dlhodobého majetku RTVS, o.z. STV
Prenájom štúdií, strižní, projekcií, príp. iných priestorov RTVS, o.z. STV, techniky, vozov, kostýmov, nábytku, rekvizít
Predaj práv programov
mobil: +421 919 248 091
tel.: +421 2 6061 3384
e-mail: barbora.heredosova@rtvs.sk
e-mail: services@rtvs.sk


Marianna Antalíková, DiS.art, o.z. STV
TELEXIM

Služby pre tuzemských klientov - prepisy na DVD, filmov a iných nosičov, výbery a zostrihy, rešerše
Predaj práv - spracovávanie ponúk, internet
spracovávanie autorských podkladov, prihlášok k dielam, hlásení pre ochranné organizácie
mobil: +421 905 852 702
tel.: +421 2 6061 4104
e-mail: marianna.antalikova@rtvs.sk
e-mail: telexim@rtvs.skMgr. Kristína Miškove, o.z. SRo
RADEXIM

Prenájom štúdií, foyer, tlačového centra, salónika, príp. iných
priestorov RTVS, o.z. SRo
Služby pre tuzemských a zahraničných klientov
Predaj práv zvukových záznamov v tuzemsku a do zahraničia
mobil: +421 919 245 636
tel.: +421 2 3250 5636
e-mail: kristina.miskove@rtvs.sk


Mgr. Eva Ruttkay, o.z. SRo
RADEXIM

Prenájom štúdií, foyer, tlačového centra, salónika, príp. iných
priestorov RTVS, o.z. SRo
Služby pre tuzemských a zahraničných klientov – prepisy na CD, rešerše
mobil: +421 919 245 555
tel.: +421 2 3250 5637
e-mail: eva.ruttkay@rtvs.sk


Zuzana Schram, o.z. SRo
RADEXIM
Prenájom dlhodobého majetku RTVS, o.z. SRo
Prenájom štúdií, foyer, tlačového centra, salónika, príp. iných priestorov RTVS, o.z. SRo
Služby pre tuzemských klientov
mobil: +421 919 245 635
tel.: +421 2 3250 5635
e-mail: zuzana.schram@rtvs.sk