Rozhlas a televízia Slovenska
Odbor obchodu
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Slovensko


Radio and Television Slovakia
Commercial Dept.
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Slovakia


Ing. Diana Ozdínová
poverená vedením Odboru obchodu  / Head of Commerce
tel.: +421 2 6061 4143
e-mail: diana.ozdinova@rtvs.sk
e-mail: telexim@rtvs.sk


Martina Belanová, o.z. STV
TELEXIM
Predaj práv programov a sekvencií do zahraničia a v tuzemsku a služby s tým spojené (zostrihy, projekcie, rešerše)
mobil: +421 905 200 838
tel.: +421 2 6061 3587
e-mail: martina.belanova@rtvs.sk


Marianna Jalkoczy, o.z. STV
TELEXIM
Služby pre zahraničné štáby
Služby pre zahraničných a tuzemských klientov – prepisy na DVD, filmov a iných nosičov, zostrihy, projekcie, rešerše
Prenájom štúdií, strižní, príp. iných priestorov RTVS, o.z. STV
Prenájom techniky, vozov, kostýmov, nábytku, rekvizít
Predaj práv programov, Zlatý fond STV
mobil: +421 905 851 588
tel.: +421 2 6061 3384
e-mail: marianna.jalkoczy@rtvs.sk
e-mail: services@rtvs.sk
e-mail: edicia@rtvs.sk


Marianna Antalíková, o.z. STV
TELEXIM
Služby pre tuzemských klientov - prepisy na DVD, filmov a iných nosičov, zostrihy, projekcie, rešerše
Predaj práv - vypracovávanie ponúk, internet
spracovávanie autorských podkladov, prihlášok k dielam, hlásení pre ochranné organizácie
mobil: +421 905 852 702
tel.: +421 2 6061 4104
e-mail: marianna.antalikova@rtvs.sk


Ing. Nadežda Benová, o.z. STV
Prenájom dlhodobého majetku RTVS, o.z. STV
mobil: +421 907 727 682
tel.: +421 2 6061 2359
e-mail: nadezda.benova@rtvs.sk


Mgr. Kristína Miškove, o.z. SRo
RADEXIM
Prenájom štúdií, foyer, tlačového centra, salónika, príp. iných
priestorov RTVS, o.z. SRo
Služby pre tuzemských a zahraničných klientov
Predaj práv zvukových záznamov v tuzemsku a do zahraničia
mobil: +421 919 245 636
tel.: +421 2 3250 5636
e-mail: kristina.miskove@rtvs.sk


Darina Frisová, o.z. SRo
Vydavateľstvo Slovak Radio Records a RADEXIM
Výroba, predaj a distribúcia nosičov VSRR – CD, DVD
Služby pre tuzemských a zahraničných klientov – prepisy na CD, rešerše
mobil: +421 919 245 5637
tel.: +421 2 3250 5637
e-mail: darina.frisova@rtvs.sk
e-mail: vydavatelstvo@rtvs.sk


Kakljuginová Edita, o.z. SRo
Prenájom dlhodobého majetku RTVS, o.z. SRo
mobil: +421 919 245 5635
tel.: +421 2 3250 5635
e-mail: edita.kakljuginova@rtvs.sk