Prílohy

Zákon o RTVS

Novelizácia (č. 397/2011 Z.z.) Zákona o RTVS

Zákon o vysielaní a retransmisii

Zákon o digitálnom vysielaní

Audiovizuálny zákon

Zákon o reklame

Zákon o úhrade za služby STV a SRo

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon o Audiovizuálnom fonde

Zákon o štátnom jazyku SR

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o sťažnostiach