Prílohy

Zákon o RTVS (PDF, 122kB)

Novelizácia (č. 397/2011 Z.z.) Zákona o RTVS (PDF, 38kB)

Zákon o vysielaní a retransmisii (PDF, 363kB)

Zákon o digitálnom vysielaní (PDF, 343kB)

Audiovizuálny zákon (PDF, 201kB)

Zákon o reklame (PDF, 108kB)

Zákon o úhrade za služby STV a SRo (PDF, 68kB)

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (PDF, 117kB)

Zákon o Audiovizuálnom fonde (PDF, 137kB)

Zákon o štátnom jazyku SR (PDF, 77kB)

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme (PDF, 78kB)

Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií (PDF, 51kB)

Zákon o ochrane osobných údajov (PDF, 151kB)

Zákon o sťažnostiach (PDF, 77kB)