Faktúry RTVS za rok 2020

Faktúry RTVS došlé do 23. 1. 2020

Faktúry RTVS došlé do 31. 1. 2020

Faktúry RTVS došlé do 14. 2. 2020

Faktúry RTVS došlé do 21. 2. 2020

Faktúry RTVS došlé do 6. 3. 2020

Faktúry RTVS došlé do 23. 3. 2020

Faktúry RTVS došlé do 1. 4. 2020

Faktúry RTVS došlé do 9. 4. 2020

Faktúry RTVS došlé do 21. 4.2020

Faktúry RTVS došlé do 30. 4. 2020

Faktúry RTVS došlé do 20. 5. 2020

Faktúry RTVS došlé do 29. 5. 2020

Faktúry RTVS došlé do 12. 6. 2020

Faktúry RTVS došlé do 22. 6. 2020

Faktúry RTVS došlé do 1. 7. 2020

Faktúry RTVS došlé do 31. 7. 2020

Faktúry RTVS došlé do 7. 8. 2020

Faktúry RTVS došlé do 21. 8. 2020

Faktúry RTVS došlé do 2. 9. 2020


Faktúry RTVS za rok 2019

Faktúry RTVS došlé do 11. 1. 2019

Faktúry RTVS došlé do 1. 2. 2019

Faktúry RTVS došlé do 15. 2. 2019

Faktúry RTVS došlé do 28. 2. 2019

Faktúry RTVS došlé do 15. 3. 2019

Faktúry RTVS došlé do 29. 3. 2019

Faktúry RTVS došlé do 12. 4. 2019

Faktúry RTVS došlé do 30. 4. 2019

Faktúry RTVS došlé do 15. 5. 2019

Faktúry RTVS došlé do 31. 5. 2019

Faktúry RTVS došlé do 28. 6. 2019

Faktúry RTVS došlé do 10. 7. 2019

Faktúry RTVS došlé do 19. 7. 2019

Faktúry RTVS došlé do 30. 7 .2019

Faktúry RTVS došlé do 9. 8. 2019

Faktúry RTVS došlé do 31. 10 2019

Faktúry RTVS došlé do 15. 11. 2019

Faktúry RTVS došlé do 29. 11. 2019

Faktúry RTVS došlé do 23. 12. 2019

Faktúry RTVS došlé do 31. 12. 2019


Faktúry RTVS za minulé roky


Faktúry RTVS za rok 2011

Faktúry RTVS za rok 2012

 

Faktúry RTVS za rok 2013

Faktúry RTVS došlé do 24. 10. 2013

Faktúry RTVS došlé do 15. 11. 2013

Faktúry RTVS došlé do 29. 11. 2013

Faktúry RTVS došlé do 31 .12. 2013

 

Faktúry RTVS za rok 2014

Faktúry RTVS došlé do 22. 1. 2014

Faktúry RTVS došlé do 7. 2. 2014

Faktúry RTVS došlé do 27. 2. 2014

Faktúry RTVS došlé do 13. 3. 2014

Faktúry RTVS došlé do 27. 3. 2014

Faktúry RTVS došlé do 16. 4. 2014

Faktúry RTVS došlé do 6. 5. 2014

Faktúry RTVS došlé do 19. 5. 2014

Faktúry RTVS došlé do 6. 6. 2014

Faktúry RTVS došlé do 26. 6. 2014

Faktúry RTVS došlé do 15. 7. 2014

Faktúry RTVS došlé do 1. 8. 2014

Faktúry RTVS došlé do 15. 8. 2014

Faktúry RTVS došlé do 27. 8. 2014

Faktúry RTVS došlé do 22. 9. 2014

Faktúry RTVS došlé do 6. 10. 2014

Faktúry RTVS došlé do 24. 10. 2014, I.

Faktúry RTVS došlé do 24. 10. 2014, II.

Faktúry RTVS došlé do 12. 11. 2014

Faktúry RTVS došlé do 1. 12. 2014

Faktúry RTVS došlé do 15. 12. 2014

Faktúry RTVS došlé do 22. 12. 2014Faktúry RTVS za rok 2015

Faktúry RTVS došlé do 5. 1. 2015

Faktúry RTVS došlé do 30. 1. 2015

Faktúry RTVS došlé do 25. 2. 2015

Faktúry RTVS došlé do 18. 3. 2015

Faktúry RTVS došlé do 22.4.2015

Faktúry RTVS došlé do 30.4.2015

Faktúry RTVS došlé do 19. 5. 2015

Faktúry RTVS došlé do 28. 5. 2015

Faktúry RTVS došlé do 17. 6. 2015

Faktúry RTVS došlé do 24. 6. 2015

Faktúry RTVS došlé do 14. 7. 2015

Faktúry RTVS došlé do 22. 7. 2015

Faktúry RTVS došlé do 31. 7. 2015

Faktúry RTVS došlé do 14. 8. 2015

Faktúry RTVS došlé do 26. 8. 2015

Faktúry RTVS došlé do 13. 9. 2015

Faktúry RTVS došlé do 28. 9. 2015

Faktúry RTVS došlé do 21. 10. 2015

Faktúry RTVS došlé do 19. 11. 2015

Faktúry RTVS došlé do 14. 12. 2015

Faktúry RTVS došlé do 4. 1. 2016


Faktúry RTVS za rok 2016


Faktúry RTVS došlé do 26. 1. 2016

Faktúry RTVS došlé do 5. 2. 2016

Faktúry RTVS došlé do 18. 2. 2016

Faktúry RTVS došlé do 1. 3. 2016

Faktúry RTVS došlé do 16. 3. 2016

Faktúry RTVS došlé do 1. 4. 2016

Faktúry RTVS došlé do 14. 4. 2016

Faktúry RTVS došlé do 4. 5. 2016

Faktúry RTVS došlé do 6. 6. 2016

Faktúry RTVS došlé do 16. 6. 2016

Faktúry RTVS došlé do 30. 6. 2016

Faktúry RTVS došlé do 22. 7. 2016

Faktúry RTVS došlé do 29. 7. 2016

Faktúry RTVS došlé do 15. 8. 2016

Faktúry RTVS došlé do 31. 8. 2016

Faktúry RTVS došlé do 23. 9. 2016

Faktúry RTVS došlé do 30. 9. 2016

Faktúry RTVS došlé do 17. 10. 2016

Faktúry RTVS došlé do 14. 11. 2016

Faktúry RTVS došlé do 30. 11. 2016

Faktúry RTVS došlé do 22. 12. 2016

Faktúry RTVS došlé do 30. 12. 2016


Faktúry RTVS za rok 2017

Faktúry RTVS došlé do 13. 1. 2017

Faktúry RTVS došlé do 22. 1. 2017

Faktúry RTVS došlé do 3. 2. 2017

Faktúry RTVS došlé do 15. 2. 2017

Faktúry RTVS došlé do 24. 2. 2017

Faktúry RTVS došlé do 20. 3. 2017

Faktúry RTVS došlé do 21. 3. 2017

Faktúry RTVS došlé do 31. 3. 2017

Faktúry RTVS došlé do 18. 4. 2017

Faktúry RTVS došlé do 28. 4. 2017

Faktúry RTVS došlé do 12. 5. 2017

Faktúry RTVS došlé do 26. 5. 2017

Faktúry RTVS došlé do 31. 5. 2017

Faktúry RTVS došlé do 15. 6. 2017

Faktúry RTVS došlé do 30. 6. 2017

Faktúry RTVS došlé do 14. 7. 2017

Faktúry RTVS došlé do 31. 7. 2017

Faktúry RTVS došlé do 15. 8. 2017

Faktúry RTVS došlé do 23. 8. 2017

Faktúry RTVS došlé do 31. 8. 2017

Faktúry RTVS došlé do 14. 9. 2017

Faktúry RTVS došlé do 3. 10. 2017

Faktúry RTVS došlé do 27. 10. 2017

Faktúry RTVS došlé do 9. 11. 2017

Faktúry RTVS došlé do 30. 11. 2017

Faktúry RTVS došlé do 18. 12. 2017

Faktúry RTVS došlé do 22. 12. 2017


Faktúry RTVS za rok 2018

Faktúry RTVS došlé do 5. 1. 2018

Faktúry RTVS došlé do 19. 1. 2018

Faktúry RTVS došlé do 1. 2. 2018

Faktúry RTVS došlé do 19. 2. 2018

Faktúry RTVS došlé do 5. 3. 2018

Faktúry RTVS došlé do 29. 3. 2018

Faktúry RTVS došlé do 12. 4. 2018

Faktúry RTVS došlé do 4. 5. 2018

Faktúry RTVS došlé do 24. 5. 2018

Faktúry RTVS došlé do 31. 5. 2018

Faktúry RTVS došlé do 15. 6. 2018

Faktúry RTVS došlé do 10. 7. 2018

Faktúry RTVS došlé do 20. 7. 2018

Faktúry RTVS došlé do 30. 7. 2018

Faktúry RTVS došlé do 15. 8. 2018

Faktúry RTVS došlé do 22. 8. 2018

Faktúry RTVS došlé do 28. 8. 2018

Faktúry RTVS došlé do 12. 9. 2018

Faktúry RTVS došlé do 20. 9. 2018

Faktúry RTVS došlé do 28. 9. 2018

Faktúry RTVS došlé do 11. 10. 2018

Faktúry RTVS došlé do 19. 10. 2018

Faktúry RTVS došlé do 9. 11. 2018

Faktúry RTVS došlé do 30. 11. 2018

Faktúry RTVS došlé do 17. 12. 2018

Faktúry RTVS došlé do 31. 12. 2018