Pri tvorbe rozpočtu na rok 2011 sa prikročilo k zásadnej zmene v metodike zostavovania rozpočtu. Kým v predchádzajúcich obdobiach bol rozpočet STV, ako aj SRo postavený ako rozpočet nákladov a výnosov, v roku 2011 je zostavený v štruktúre príjmov a výdavkov v štruktúre platnej rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 (vrátane príslušných dodatkov), ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia. Určuje to zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie informácie v prílohe.


Prílohy

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2020

Rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2020

Prílohy k rozpočtu a programovému koceptu RTVS na rok 2020

Programový koncept STV na rok 2020

Programový koncept SRo na rok 2020

3. zmena rozpočtu RTVS na rok 2019

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2019

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2019

Prílohy k rozpočtu a programovému konceptu RTVS na rok 2019

Rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2019

6. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018

5. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018

4. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018

3. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2018  

Rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2018

3. zmena rozpočtu RTVS na rok 2017

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2017

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2017

Rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2017

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2016

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2016

Rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2016

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2015

Príloha 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2015

1. zmena rozpočtu RTVS na rok 2015

Príloha 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2015

Rozpočet RTVS na rok 2015

2. zmena rozpočtu RTVS na rok 2014

Príloha 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2014