Koncepcia riadenia a rozvoja RTVS a jej programových služieb s dôrazom na napĺňanie princípov verejného záujmu, ktorú Vám práve predkladáme, si za svoj hlavný cieľ kladie pomenovať úlohy a výzvy, ktoré pred RTVS v rokoch 2018 – 2022 stoja, ako aj spôsoby, ako tieto úlohy riešiť. Pomenúva ich v jednotlivých kapitolách a ich spoločným menovateľom je snaha o ďalší rozvoj Rozhlasu a televízie Slovenska ako národnej kultúrnej inštitúcie verejnej služby poskytujúcej kvalitné programové výstupy prostredníctvom rozhlasových, televíznych a online platforiem. Všetky naše programové výstupy budú symbiózou presne merateľných výstupov z najrozličnejších analýz a prieskumov, skúseností profesionálov pôsobiacich v službách RTVS a vášne pre prácu, ktorú vykonávajú.

Koncepcia riadenia a rozvoja RTVS (PDF, 4.6MB)