Riaditelia RTVS
 
Miloslava Zemková* 01. 01. 2011 - 10. 02. 2011
Miloslava Zemková 10. 02. 2011 - 26. 06. 2012
Daniela Vašinová, Peter Ondro* 26. 06. 2012 - 01. 08. 2012
Václav Mika 01. 08. 2012 - 01. 08. 2017
Jaroslav Rezník            

02. 08. 2017
_______
Pozn.: */ štatutárni zástupcovia