Pravidlá volebného vysielania RTVS pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 08.06.2022 zverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29.10.2022.

Viac v priloženom dokumente >> (PDF, 332kB)