O obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania: 

Prílohy

Finančná príručka pre zúčtovanie finančného vkladu

Dodatok č. 2 MK – 92/2018/M pre rok 2019

Dodatok č. 1B MK – 91/2018/M pre rok 2018

Dodatok č. 1A MK - 42/2018/M na rok 2018 k Dodatku č. 1 MK - 71/2017/M na rok 2018

Dodatok č. 1 MK – 71/2017/M na rok 2018 k Zmluve č. MK – 57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018 - 2022

Zmluva č. MK - 57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a  televízneho vysielania na roky 2018 - 2022

Príloha č. 1 k Zmluve č. 57/2017/M

Príloha č. 2 k Zmluve č. 57/2017/M

Príloha č. 3 k Zmluve č. 57/2017/M

Príloha č. 4 k Zmluve č. 57/2017/M

Dodatok č. 5B MK - 38/2017/M na rok 2017

Dodatok č. 5A  MK - 14/2017/M na rok 2017 k Dodatku č. 5 MK -120/2016/M na rok 2017

Dodatok č. 5 MK – 120/2016/M pre rok 2017

Dodatok č. 4D MK – 126/2016/M pre rok 2016

Dodatok č. 4C MK – 112/2016/M pre rok 2016

Dodatok č. 4B MK - 46/2016/M na rok 2016 k Dodatku č. 4 MK - 65/2015 M na rok 2016 v znení Dodatku 4A MK - 27/2016/M na rok 2016 k Zmluve č. MK - 138/2012/M

Dodatok č. 4A MK -27/2016/M na rok 2016

Dodatok č. 4 MK - 65/2015/M na rok 2016 k Zmluve so štátom pre rok 2013-2017

Dodatok č. 3B pre rok 2015 k Zmluve so štátom pre roky 2013-2017

Dodatok č. 3A pre rok 2015 k Zmluve so štátom pre roky 2013-2017

Dodatok č. 3 MK -78/2014/M na rok 2015 k Zmluve č. MK - 138/2012/M

Dodatok č. 2B MK - 68/2014/M na rok 2014 k Dodatku č. 2 MK - 95/2013/M na rok 2014

Dodatok č. 2A MK - 15 /2014/M na rok 2014 k Dodatku č. 2 MK - 95/2013/M na rok 2014

Dodatok č. 2 MK – 95/2013/M na rok 2014

Dodatok č. 1 MK - 139/2012/M na rok 2013 k Zmluve c. MK - 138/2012/M

Dodatok č. 1A MK - 59/2013/M na rok 2013

Príloha č. 1 (2013-2017)

Príloha č. 2 (2013-2017)

Príloha č. 3 (2013-2017)

Doplnenie č. 1 MK - 93/2013/M

Dodatok č. 1B MK – 94/2013/M na rok 2013

Zmluva o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania na roky 2013 – 2017

Zmluva so štátom - Preambula (STV)

Dodatok č. 1MK - 80/09M na rok 2010 (STV)

Dodatok č. 1/A MK - 28/10M (STV)

Dodatok č. 1 MK - 5/11M (STV)

Dodatok č. 2 MK - 19/11M na rok 2011 (STV)

Dodatok č. 2A MK - 113/11M (STV)

Dodatok č. 3 MK - 114/11M na rok 2012 (STV)

Doplnenie č.2 MK - 115/11/M k zmluve č. MK - 77/09/M (STV)

Dodatok č.3/A na rok 2012 ev. č. MK – 39/12/M k zmluve č. MK-77/09/M (STV)

Dodatok č. 3/B na rok 2012 MK 116/12/M k zmluve č. MK – 77/09/M (STV)

Doplnenie č.3 MK - 106/2012/M k zmluve č. MK - 77/09/M (STV)

Dodatok č. 2A MK – 81/2019/M na rok 2019

Dodatok č. 2B MK – 164/2019/M na rok 2019

Dodatok č. 3 MK - 233/2019/M na rok 2020


O obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania: 

Prílohy

Zmluva č. MK - 78/09M (SRo)

Dodatok č. 1 MK – 79/09 M na rok 2010 (SRo)

Príloha č.1 k dodatku č. 1 MK – 79/09 M na rok 2010 (SRo)

Doplnenie č. 1 MK – 34/10 M (SRo)

Dodatok č. 2 MK – 52/10 M na rok 2011 (SRo)

Doplnenie č. 2 MK – 51/10 M (SRo)

Dodatok č. 3 MK – 116/11/M na rok 2012 (SRo)

Doplnenie č.3 ev. č. MK - 32/12/M k zmluve č. MK - 78/09/M (SRo)

Doplnenie č.4 MK - 107/2012/M k zmluve č. MK - 78/09/M (SRo)