- upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska, jeho orgánov a hospodárenie a financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska. Podrobnejšie informácie v prílohe.

Zákon o RTVS (PDF, 515kB)