- je základným organizačným interným predpisom RTVS a je záväzný pre všetkých zamestnancov RTVS. Zverejnený je vo Vestníku RTVS.

Nový Organizačný poriadok schválený Radou RTVS účinný od 1.4.2022.

Prílohy

Organizačný poriadok RTVS (PDF, 595kB)