Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu

Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu v Bratislave (r. 1953) zohral významnú rolu pri rozvoji slovenského zborového spevu. Inšpiroval vznik mnohých diel slovenských autorov a podstatne prispel k obohateniu repertoáru detských zborových telies na celom území Slovenska. Jeho zakladateľom bol skladateľ a dirigent, popredná osobnosť slovenského hudobného života Ondrej Francisci.

V roku 1978 po odchode Francisciho prevzal umelecké vedenie zboru Marián Vach. Spolupracoval s ním do roku 1985. Za krátke obdobie vniesol dirigent Vach do tejto sféry nové črty práce a prístupu k detskému interpretovi. V roku 1986 prebrala vedenie už Detského a mládežníckeho speváckeho zboru SRo zbormajsterka Janka Rychlá, ktorá pokračovala v rozhlasovom poslaní, so zborom sa zúčastňovala na rôznych medzinárodných súťažiach, nahrávala pre Slovenský rozhlas. Zbor od svojho založenia nahral viac ako 500 piesní, cyklov pre rozhlasové vysielanie, niekoľko CD a vychoval množstvo popredných umelcov. Spomeňme napríklad E. Gruberovú, M. Hajóssyovú, G. Beňačkovú, D. Jarjabka, J. Kociánovú a mnohých ďalších.

DSZ_SRo_civil_cut.jpg

V decembri 2003 po odchode dirigentky J. Rychlej zbor na čas zanikol. Tvorcom novej etapy zborového telesa v Slovenskom rozhlase sa stal mladý dirigent, vtedy ešte poslucháč VŠMU v Bratislave Adrian Kokoš (január 2004). Mal neľahkú úlohu a, podobne ako Francisci v roku 1953, nanovo založil Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Korepetítorkou zboru bola Daniela Nagy Paľová, ktorá pôsobila v Slovenskom rozhlase 10 koncertných sezón. V septembri 2014 ju vystriedala klaviristka Denisa Stašková. Hlasovou pedagogičkou je Zuzana Vaseková. Novozaložený zbor pravidelne účinkuje na mnohých kultúrnych podujatiach, hudobných a divadelných festivaloch (Žilina, Nitra, Pezinok, Košice, Brno, Praha, Viedeň, Novy Sad...). Vo svetových premiérach zbor uviedol a nahral viacero hudobných titulov. V júni 2006 v Slovenskej filharmónii odznela premiéra cyklu Deti píšu Bohu slovenského skladateľa Juraja Hatríka, v decembri 2007 – svetová premiéra Kubičkovej detskej opery Betlehem. Ďalej spomeňme Hatríkov Zlatý tucet, Valachove Symbolické metamorfózy na B-A-C-H a mnoho ďalších hodnotných diel. V júli 2008 zbor úspešne debutoval vo Viedenskej filharmónii, predstavil sa aj na medzinárodnom hudobnom festivale Bratislavské hudobné slávnosti 2009. Veľkým úspechom zboru bolo účinkovanie v Slovenskom národnom divadle, kde sa rozhlasoví speváci predstavili v opernej produkcii Turandot. V máji 2014 zbor koncertoval v Rumunsku, kde uviedol slávnostné koncerty k 10.výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Je pravidelným hosťom hudobného rozhlasového festivalu Radio_Head Awards, kde uviedol svetovú premiéru opery Marka Piačeka Stručné dejiny vesmíru a v roku 2016 slovenskú premiéru diela Vlada Šarišského Leia Naia Aia.

Koncerty Detského a dievčenského speváckeho zboru SRo sú pravidelne vysielané aj v rámci koncertného cyklu Európskej vysielacej únie (EBU).

Rozhlasový zbor pravidelne spolupracuje so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ako aj s inými orchestrami, súbormi a dirigentmi (Veľký zbor donských kozákov, ženský zbor Sajera z Japonska, spevácky zbor Lúčnica, orchester a zbor Slovenskej filharmónie, Slovenský komorný orchester B. Warchala...). Mladí speváci pravidelne účinkujú v rôznych televíznych programoch RTVS, na konte majú množstvo rozhlasových nahrávok, ktoré vydalo vydavateľstvo Slovak Radio Records (CD – Čas pre anjelov, Paleta tónov, Život v piesni). So zborom pravidelne účinkujú významní umelci ako A. Kučerová, E. Hornyáková, L. Bílá, M. Dvorský, O. Klein, M. Žbirka, K. Gott, A. Parrott, O. Lenárd, R. Štúr, M. Košik a iní. Od roku 2011 je súčasťou DSZ SRo aj Dievčenský spevácky zbor SRo (DvSZ SRo), tvoria ho bývalé členky Detského speváckeho zboru SRo, ktoré naďalej pokračujú vo svojom rozhlasovom poslaní. Realizujú štúdiové nahrávky, podieľajú sa na rôznych umeleckých projektoch, spolupracujú s mnohými slovenskými hudobnými skladateľmi (Novák, Kubička, Bázlik, Hatrík, Valach, Piaček, Šarišský).

Toto významné rozhlasové hudobné teleso plní jednu z hlavných úloh verejnoprávnych médií, a to v podobe budovania kultúrneho povedomia a tradícií.