Zuzana Vaseková

hlasová pedagogička

Je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor koncertný a operný spev z triedy prof. Idy Černeckej. Počas štúdia získala II. cenu na Medzinárodnej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch a tiež cenu SHF. Po ukončení štúdia sa venovala koncertnej činnosti ako štipendistka SHF. V rokoch 1989 – 1993 pôsobila ako hlasová pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave a tiež od roku 1989 ako sólistka Komornej opery v Bratislave. Od roku 1997 pôsobí ako hlasová pedagogička na Cirkevnom konzervatóriu a od roku 2004 aj ako hlasová pedagogička Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu.

 

Denisa Stašková
korepetítorka