Adrián Kokoš

Adrian Kokoš - ilustračné foto So základmi hudby oboznámila Adriana Kokoša pani Alžbeta Mišleyová. Už ako 10-ročný hrával na bohoslužbách v Reformovanom kresťanskom kostole v Jenkovciach, odkiaľ pochádza. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave vyštudoval zborové dirigovanie v triede prof. Blanky Juhaňákovej, v orchestrálnom dirigovaní bol žiakom prof. Ondreja Lenárda.

Od januára 2004 pôsobí ako zbormajster a dirigent v Slovenskom rozhlase, kde nanovo založil Detský spevácky zbor a nadviazal tak na jeho bohatú 50-ročnú tradíciu. Spolupracuje so Symfonickým orchestrom SRo, s ktorým okrem koncertnej činnosti pravidelne realizuje štúdiové nahrávanie pre RTVS. V roku 2003 začala jeho spolupráca so slovenským skladateľom Víťazoslavom Kubičkom. Vo svetovej premiére uviedol desať skladateľových opier, spomeňme napr. Kristov dotyk, Marína Havranová, Šavol, Betlehem. Ďalej dirigoval viaceré domáce i zahraničné hudobné telesá (Cappella Istropolitana, Moravská filharmónia Olomouc, Štátna filharmónia Košice, Janáčková filharmonie Ostrava, Johann Strauss orchester v nemeckom Coburgu a iné). Ako dirigent sa predstavil aj na viacerých hudobných festivaloch (medzinárodný festival Musica Sacra v Nitre, Festival sakrálneho umenia Košice, Viva Musica Festival, Bratislavské hudobné slávnosti, Europäische Johann Strauss Bühnenwerke Festival, operný festival Smetanova Litomyšl, medzinárodný festival Petra Dvorského – Jaroměřice, Dvořáková Olomouc). V roku 2008 dirigoval na renomovanom hudobnom festivale – Summa Cum Laude vo Viedenskej filharmónii, v Slovenskej filharmónii uviedol Kubičkov Betlehem . V sezóne 2009/10 pôsobil ako hosťujúci dirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde naštudoval neznámu Straussovu operetu Indigo a v septembri 2009 pod jeho taktovkou odznela v Rosenthal-Theater Selb Straussova opereta Wiener Blut. V rokoch 2010 – 2011 absolvoval s orchestrom Cappella Istropolitana prvé česko-slovenské symfonické turné speváka a skladateľa Miroslava Žbirku. Predstavil sa aj na 30. ročníku Letných olympijských hier v Londýne, kde v slávnom divadle Sadlers Wels spolu s Miroslavom Žbirkom a svetovou art-rockovou legendou skupiny YES Jonom Andersonom dirigoval Slovenský reprezentatívny koncert. Od januára 2015 pôsobí ako druhý dirigent a hlavný dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

Adrian Kokoš je uznávaným interpretom a propagátorom slovenskej vokálno-inštrumentálnej hudby, nahral viacero hudobných titulov ktoré vydali vydavateľstvá Slovak Radio Records, Universal Music. Pravidelne sa podieľa na umeleckých programoch pre Rozhlas a televíziu Slovenska a Českú televíziu.