Obchodnú činnosť v RTVS, o. z. SRo, zabezpečuje Odbor obchodu - RADEXIM. Ide o nasledujúce činnosti:

 1. predaj práv k zvukovým záznamom na komerčné a nekomerčné použitie

 • na rozhlasové vysielanie zvukových záznamov,
 • na verejné predvedenie zvukových záznamov (predvádzanie v múzeách, galériách, iných verejných priestoroch a pod.),
 • na vyhotovenie a verejné rozširovanie rozmnoženín zvukových záznamov,
 • na použitie sekvencií zo zvukových záznamov do iného diela,
 • na verejný prenos zvukových záznamov akýmikoľvek technickými prostriedkami,
 • na vysielanie a sprístupňovanie zvukových záznamov verejnosti,
 • na sprístupňovanie zvukových záznamov verejnosti prostredníctvom internetu (streaming, downloading) za poplatok, na pevné a mobilné siete,
 • na poskytnutie odplatných licencií/sublicencií úplne alebo sčasti tretím osobám

2. poskytovanie služieb pre tuzemských a zahraničných klientov

 • nájom koncertných sál (Veľké koncertné štúdio, Malé koncertné štúdio, Komorné štúdio),
 • nájom nahrávacích štúdií, technických pracovísk, príp. iných priestorov podľa dohody,
 • nájom foyer, tlačového centra RTVS, salónika,
 • poskytnutie personálu, výrobného štábu a služieb, 
 • výbery, zostrihy a prepisy archívnych materiálov RTVS na osobnú potrebu,
 • vypracovávanie rešerší