Rádio Junior je deviaty vysielací okruh Slovenského rozhlasu. Ide o digitálnu umeleckú programovú službu s dvadsaťštyrihodinovým reprízovým vysielaním určenú špeciálne pre detského poslucháča. Poslaním Rádia Junior je prístupným spôsobom vytvárať u detí blízky vzťah k umeniu, predovšetkým k literatúre a hudbe (prostredníctvom ľudovej i autorskej tvorby).
Živé vysielanie
Rádio Junior  
   
Rádio Junior na sociálnych sieťach
Facebook Pridajte sa k našim fanúšikom na facebooku.

Charakteristika
Programová služba RTVS zameraná na kvalitné vysielanie pre detského poslucháča.

Hudba

podobne ako v prípade slovného programu ide o hudobnú tvorbu určenú výlučne pre deti. Žánrovo pokrýva staršiu i súčasnú slovenskú (čiastočne aj českú) populárnu tvorbu pre deti, slovenské detské ľudové piesne, náučné pesničky v angličtine, zahraničnú hudbu z detských filmov. Hudobná dramaturgia sa pokiaľ možno prispôsobuje slovnému programu v zmysle tematických blokov (ľudová rozprávka v kontexte ľudových pesničiek) a prirodzenému dennému režimu poslucháča (uspávanky)

Slovo

hlavnou náplňou vysielania sú ľudové i autorské monologické rozprávky, rozhlasové hry, špecializované programy o hudbe a detská publicistika. Vysielacia štruktúra vychádza z pôdorysu piatich dvojhodinových blokov s odlišným dramaturgickým zámerom.

- monologická rozprávka
- čítanie na pokračovanie
- detská publicistika
- vzdelávací program o hudbe
- rozhlasová hra: rozprávková hra, dobrodružná hra, hra pre deti a mládež

Cieľová skupina

Deti vo veku od 5 do 10 rokov.