Radio Slovakia International je šiesta rozhlasová programová služba. Ako jediná na Slovensku vysiela v cudzích jazykoch pre poslucháčov v zahraničí.
Živé vysielanie
Radio Slovakia International  
   
Rádio Slovakia International na sociálnych sieťach
Facebook SVK
Twitter SVK
   
Facebook ENG
Twitter ENG
   
Facebook GER
Twitter GER
   
Facebook FRA
Twitter FRA
   
Facebook RUS
Twitter RUS
   
Facebook ESP
Twitter ESP

Charakteristika

RSI - Radio Slovakia International je unikátna rozhlasová stanica, ktorá prináša informácie o Slovensku v 6 jazykoch, 7 dní v týždni. Vysiela v angličtine, francúzštine, nemčine, ruštine, slovenčine a španielčine pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o Slovensko a chcú sa o ňom dozvedať stále viac.
Radio RSI - plní funkciu v zmysle zákona č. 619/2003 Z. z., a to najmä komplexným informovaním o aktuálnom politickom, hospodárskom, sociálnom, kultúrnom a spoločenskom dianí v Slovenskej republike, propagovaním kultúry vrátane kultúry národnostných menšín a etnických skupín Slovenskej republiky, prezentovaním informácií z oblasti cestovného ruchu a tiež z regiónov Slovenska a upevňovaním väzieb medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou.

Správy - sú denným aktuálnym informačným servisom o politickom a spoločenskom dianí na Slovensku.

Témy dňa sa sústreďujú na najdiskutovanejšie otázky celospoločenského významu a na problémy, ktoré pútajú všeobecnú pozornosť. V publicistických blokoch predstavujeme najväčšie krásy, pamätihodnosti, pamiatky a osobnosti Slovenska, prinášame pohľad na slovenskú ekonomiku, financie, biznis, informujeme o úspechoch v oblasti vedy a športu.

Interakcia s poslucháčom

Prostredníctvom súťažných cyklov, relácií, v ktorých sa venujeme reakciám poslucháčov a sociálnych sietí. Ohlasy, ktoré dostávame od poslucháčov, nasvedčujú, že RSI obsiahne prakticky celú planétu. Redakcie dostávajú listy a e-maily z Londýna, New Yorku, Paríža, Moskvy, Osaky, Soulu, Severného Kaukazu, Číny, Trinidadu a Tobaga, Argentíny. Každý ohlas poslucháčov vníma vyše tridsaťčlenná skupina redaktorov ako inšpiráciu a povzbudenie. Počúvajte nás a dozviete sa o Slovensku ešte viac.

Hudba

Ponúkame výlučne slovenskú tvorbu a interpretačné umenie zo všetkých období populárnej, klasickej a ľudovej hudby.