Rádio Regina je druhá rozhlasová, regionálna plnoformátová programová služba so záberom na poslucháča v zrelom veku.
Živé vysielanie - Regina Západ
Rádio Regina Západ  
   
Živé vysielanie - Regina Stred
Rádio Regina Stred  
   
Živé vysielanie - Regina Východ
Rádio Regina Východ  
   
Rádio Regina na sociálnych sieťach
Facebook Rádio Regina Stred
Facebook Rádio Regina Západ
Facebook Rádio Regina Východ

Charakteristika

Programová služba RTVS - Rádio Regina je regionálne rádio, ktorého prioritným poslaním je mapovať život regiónov vo všetkých oblastiach - komunálnej, spoločenskej, kultúrnej; prinášať profily ľudí, ktorí sa usilujú o rozvoj svojej obce či mesta, uchovávať a rozvíjať tradície, ľudovú kultúru; prinášať reportáže o reáliách všetkých regiónov; moderátorským prístupom a atmosférou vytvárať rodinné rozhlasové prostredie, ktoré dovoľuje aj v 21. storočí zastať, posedieť na lavičke, prejsť sa v múzeu, galérii či počúvať hudbu. Rádio Regina je tradičné rádio so všetkými formátmi rozhlasovej tvorby. Rádio Regina ako jediná programová služba RTVS - Slovenského rozhlasu a ako jediné rádio na Slovensku vysiela v pracovných dňoch 46 hodín denne, pretože 11 hodín vysielajú jeho program štúdiá v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave autonómne pre stredoslovenský, východoslovenský a západoslovenský región. Zvyšných 13 hodín vysiela spoločný program.

Hudobný formát
Rádio Regina vytvorilo hudobný formát, ktorý obsahuje prevažne melodické piesne, overené hity minulých desaťročí z produkcie slovenskej, českej i zahraničnej, posilnilo country a folk. Sústreďuje sa na 60., 70. a 80. roky. Hudobná dramaturgia pracuje s overenými evergreenmi v živom vysielaní, v špeciálnych hudobno-slovných reláciách dostávajú priestor aj menšinové žánre či vážna hudba. Oproti minulosti posilnilo Rádio Regina ľudovú a dychovú hudbu v samostatných reláciách i priamych prenosoch z koncertov počas folklórnych festivalov.Pomer hudby a slova - 55%: 45% v prospech hudby.
Projekty

Košický zlatý poklad

Košický zlatý poklad je na Slovensku najstaršia pesničková súťaž, ktorej cieľom je získavať nových autorov a interpretov pôvodnej slovenskej populárnej piesne. Chce podporovať pôvodnú slovenskú tvorbu a motivovať autorov k intenzívnejšej spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska. Ambíciou súťaže je tiež zvyšovať záujem o súčasnú pôvodnú tvorbu odbornej kritiky i poslucháčov RTVS - Slovenského rozhlasu. Dôkazom, že záujem rastie, je i každoročný nárast záujemcov. Do 27. ročníka, ktorý vyvrcholí finálovým večerom 22. októbra 2011, poslali slovenskí interpreti rekordných 302 súťažných skladieb.(pre porovnanie v roku 2010 bolo prihlásených 249 piesní, o rok skôr 191 piesní).
K najznámejším osobnostiam, ktoré odštartovali svoju hudobnú kariéru na doskách podujatia, patria Peter Nagy, Beáta Dubasová, Marián Čekovský, skupiny No Name, Noc a deň či skupina Maduar so speváčkou Barbarou Haščákovou, ktorá v roku 1994 debutovala ako 14-ročná.


Skupina Disart, súťaž Košický zlatý poklad 2010

Folklórne leto s Rádiom Regina

Každoročne od mája do septembra Rádio Regina mapuje folklórne festivaly na Slovensku. Okrem reportáží, rozhovorov, portrétov osobností folklóru a tradičnej ľudovej kultúry sa Rádio Regina prezentuje aj ako partner programov, ktoré vysiela v priamom prenose. Kým pred štyrmi rokmi navštívili redaktori Rádia Regina okolo dvadsiatich festivalov, v roku 2011 sa ich počet blíži k štyridsiatim. Z troch priamych prenosov - zväčša preberaných - v roku 2007, je v roku 2011 deväť - zväčša originálnych.
Rádio Regina vysielalo v roku 2011 priame prenosy z Myjavy, Terchovej, Klenovca, Rozhanoviec, Kechneca, Pezinka, Korytárok. Folklórne leto s Rádiom Regina otvoril koncert 20 z 200, na ktorom vystúpilo 113 účinkujúcich, ktorých piesne vybrali poslucháči v rovnomennej ankete.


Anna Satanová v Rozhlasovom dvore, Folklórne slávnosti Hrušov

Autonómne vysielanie Rádia Regina

Rádio Regina vysiela od pondelka do piatka 44 hodín denne. Každý pracovný deň si vytvárajú 11 hodín program jednotlivé štúdiá. Rovnaká rámcová programová štruktúra umožňuje kedykoľvek flexibilne spojiť všetky tri štúdiá a vysielať rovnaký program, na strane druhej vnútri rámcovej programovej štruktúry je každé rádio iné - vychádza zo záujmov a potrieb poslucháčov. No nielen - ambíciou je ponúknuť a objaviť pre poslucháčov nové svety, hoci by boli len na vedľajšej ulici či v susednej obci.

Hudobné pozdravy

Relácia, v ktorej ani po desaťročiach vysielania nechýbajú tie isté piesne, podobné slová, ale ich odosielatelia a adresáti sa menia. Spoločné majú okrem najobľúbenejších piesní ešte jedno - naozajstnú radosť z odvysielaného pozdravu. Hudobné pozdravy vysielajú štúdiá autonómne.

Regionálne spravodajstvo

Rádio Regina vysiela každý pracovný deň 5-krát výsostne autonómne Správy, ktoré mapujú najdôležitejšie udalosti v konkrétnom regióne, meste či obci. Neraz ako prví z médií. Ojedinelou v mediálnom priestore je hlavná spravodajská relácia Žurnál Rádia Regina, ktorá sa vysiela každý deň z iného štúdia, čo podčiarkuje nielen rovnocennosť spravodajcov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, ale aj tém, ktorými žijú ľudia v rôznych regiónoch Slovenska.

Spoločné vysielanie Rádia Regina

Rádio Regina vysiela spoločne v pracovných dňoch večer a takmer celý víkend. V spoločných reláciách, ako je Panoráma, Zvony nad krajinou, Portréty, Dotyky, Pozvete nás ďalej?, prináša dobré správy o dobrých veciach a ľuďoch na Slovensku. Ešte stále ich je dosť.
Jedinečnou v mediálnom priestore je relácia Straty a nálezy, v ktorej hrá hlavnú úlohu poslucháč - je autorom príbehov, je nositeľom posolstiev; moderátor hrá úlohu vnímavého a citlivého poslucháča.

Umenie na Rádiu Regina

Literárne polhodinky, rozhlasové hry, rozprávky na dobrú noc, reflexie, fíčre majú pravidelné miesto vo vysielaní Rádia Regina, rovnako aj menšinové hudobné žánre. Na Rádiu Regina možno počuť aj Dostojevského, aj Chopina, aj Ferlingettiho, aj Bernsteina, aj Vajanského, aj Zuzanu Homolovú. V pravidelných časoch, aby si každý našiel „to svoje“.