Rádio Slovensko je vo svojom 24-hodinovom programe prioritne zamerané na prúdové vysielanie s dominantnou orientáciou na aktuálne spravodajstvo a analytickú publicistiku, doplnenú blokmi umeleckého programu.
Živé vysielanie
Rádio Slovensko  
   
Rádio Slovensko na sociálnych sieťach
Facebook Pridajte sa k našim fanúšikom na facebooku.

Charakteristika

Poslaním Rádia Slovensko je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania, ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov, poskytuje priestor súčasným spoločenským a kultúrnym aktivitám. Prioritne sa zameriava na mienkotvorné dôveryhodné spravodajstvo, bezkonkurenčné športové spravodajstvo (priame prenosy zo športových podujatí), analytickú publicistiku. Poskytuje informácie nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné. Rádio Slovensko je v neustálom kontakte so svojimi poslucháčmi prostredníctvom interaktívneho vysielania a diskusných relácií, v ktorých prezentuje široké spektrum názorov.Rádio Slovensko chce vprvom rade korektne informovať, zaujímavo vzdelávať a popri tom aj zabávať.

Hudobný formát

Jadro tvoria osvedčené hity 80. a 90. rokov. Na objem súčasnej (aktuálnej hitparádovej) hudby nie je kladený zásadný dôraz. Výnimkou je aktuálna domáca produkcia. Popri vyprofilovanom hudobnom formáte v prúdovom vysielaní Rádio Slovensko nezanedbáva ani menšinové žánre v špecializovaných publicistických programoch. Osobitnú pozornosť venujeme súčasnej i staršej slovenskej hudbe. Rádio Slovensko vo svojom vysielaní podporuje aj nové hudobné talenty.