Rádio Devín je tretia rozhlasová, umelecko-kultúrna programová služba s 24-hodinovým vysielaním so záberom na náročného poslucháča v oblasti hudby, umeleckého slova a kultúrnych informácií z domova i zo sveta. Akceptuje overené kultúrne hodnoty a zároveň zachytáva a reflektuje súčasné najnovšie svetové trendy, podporuje experimenty hľadajúce nové témy a nové formy.
Živé vysielanie
Rádio Devín  
   
Rádio Devín na sociálnych sieťach
Facebook Pridajte sa k našim fanúšikom na facebooku.
Twitter Rýchle informácie o reláciách na twitteri.

Charakteristika

Programová služba RTVS zameraná predovšetkým na kultúru a umenie.

Hudba

Jedefinovaná kvalifikovaným výberom ustálených foriem a žánrov, vyznávajúca klasické hodnoty v širokom zmysle slova. Popri arteficiálnej hudbe vytvára hudobná dramaturgia Rádia Devín významný priestor aj pre doplnkové hudobné formy a žánre: tafelmusic, starú hudbu, jazz a hudbu menšinových žánrov. Vysielanie Rádia Devín kladie veľký dôraz na priame prenosy, reportáže a záznamy z významných kultúrnych a spoločenských podujatí na Slovensku i v zahraničí (koncerty SOSR, Slovenskej filharmónie, predstavenia Slovenského národného divadla, letné festivaly, významné súťaže, vernisáže, premiéry).

Slovo

Prezentuje v ustálených vysielacích časoch, vyvážene a počas celého dňa a týždňa, s dôrazom na večer a víkend, v celej škále žánrových a hodnotových možností. Osobitná pozornosť sa venuje uvádzaniu pôvodnej básnickej, prozaickej a dramatickej tvorby, ale aj umenovedným štúdiám a recenziám.
- literatúra - poézia, próza, dráma, esej, vydavateľstvá a edície, literárne ceny,
- umenie - film, divadlo, tanec, hudba, výstavy, architektúra, dizajn,
- dejiny- Slovenska, Európy, vied, ideí, umenia,
- veda - výskum, ekológia, geografia, medicína, prírodné vedy
- idey - filozofia, náboženstvo, sociológia, eseje, debaty...
Vo vysielacej štruktúre je spravodajstvo prítomné v podobe krátkych správ, zaradené rovnomerne, počas celého dňa, cez víkend so zníženou frekvenciou.

Publicistické a dokumentárne programy

Do vysielania sú publicistické a dokumentárne programy zaraďované v dvoch polohách:

Aktuálna publicistika (pozvánky, príspevky, reportáže, rozhovory) začlenená do moderovaných blokov. Nadčasová, analytická a umelecká publicistika z oblasti kultúry a spoločenského života, (film, divadlo, výtvarné umenie, architektúra, dizajn, história), predbežne vyrábaná a zaraďovaná do prúdu vysielania.
Cieľová skupina
Špeciálna skupina poslucháčov, ktorých z viacerých dôvodov neuspokojuje vysielanie komerčného typu.