Rádio Litera je ôsmy okruh Slovenského rozhlasu, digitálna umelecká programová služba s 24-hodinovým reprízovým vysielaním, zameraná na intelektuálnejších poslucháčov.
Živé vysielanie
Rádio Litera  
   
Rádio Litera na sociálnych sieťach
Facebook Pridajte sa k našim fanúšikom na facebooku.

Charakteristika
Ôsmy okruh Slovenského rozhlasu, digitálna umelecká programová služba s 24-hodinovým reprízovým vysielaním, zameraná na intelektuálnejších poslucháčov.
Poslanie

Programová služba orientovaná na náročnejších poslucháčov v oblasti umeleckého slova. Rádio Litera ponúka poéziu i prózu - rôznorodé žánre z oblasti literárnej tvorby. Vlastnou dramaturgiou zostavuje vysielanie výberom programov z archívu rozhlasu.

Slovný program
Štruktúra Rádia Litera je pestrá a zahŕňa rozmanité žánre a typy programov, aby oslovila maximálne množstvo poslucháčov, ktorí sú aktívnymi užívateľmi internetu. Výberom jednotlivých programov zároveň reflektuje aktuálne ročné obdobie, významné sviatky, výročia alebo prebiehajúce udalosti literárneho a kultúrneho života, ku ktorým sú dostupné programy v archíve. Program zahŕňa: čítania na pokračovanie, rozhlasové hry, monologické formy, eseje, verše, fíčre, portréty a medailóny, programy o teórii literatúry a umenia všeobecne, cestopisné programy o Slovensku a zahraničí, humoristické pásma.

Hudba

Hudba v Rádiu Litera tvorí príjemné, ale nie banálne pozadie k náročným slovným programom. Vyhýba sa hlavnému prúdu a zvukovej agresivite, pričom vychádza z prostredia rôznych žánrov ako napr. alternatívny folk, pop a rock, jemná elektronika, soul, džez.

Cieľová skupina

Náročnejší poslucháči od 15 rokov, ktorí majú radi hovorené umelecké slovo a literárno-dramatické programy rôzneho zamerania.