RTVS s poľutovaním konštatuje, že dňa 9.6.2022 boli v relácii S úsmevom po Slovensku zverejnené a odvysielané nepresné informácie týkajúce sa rusínskej menšiny, ktoré tvorcom relácie poskytla kurátorka Múzea Ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

V predmetnej relácii, v čase 40 minút a 46 sekúnd herci navštívili SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Kurátorka múzea z oddelenia národopisu p. Iveta Vasilenková uviedla, že múzeum je vrcholom architektúry „Rusínov-Ukrajincov“. Ďalej v spomínanej časti v čase 43 minút a 50 sekúnd uviedla, že „rusínska a ukrajinská kultúra je jedno a to isté“.

Členovia Výboru pre etnické a národnostné skupiny za rusínsku národnostnú menšinu požiadali o nápravu a ospravedlnenie za program „S úsmevom po Slovensku III“ odvysielaný 9. 6. 2022 v RTVS zo strany RTVS a SNM; požiadali predsedu VNMES a splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, aby zorganizoval pracovné stretnutie predstaviteľov MK SR, SNM a RTVS s predstaviteľmi rusínskej národnostnej menšiny. Zástupcovia všetkých spomínaných inštitúcii sa stretli za okrúhlym stolom, kde spomínané nepresné vyjadrenia spoločne prebrali.

RTVS sa aj týmto spôsobom úprimne ospravedlňuje členom rusínskej menšiny na Slovensku za odvysielané nesprávne informácie, ktoré v relácii S úsmevom po Slovensku zazneli z úst kurátorky Múzea Ukrajinskej kultúry vo Svidníku. RTVS už podnikla kroky k úprave audiovizuálneho diela v ktorom spomínané nepresnosti odzneli. Relácia bola odstránená z webového archívu RTVS a bude upravená tak, aby každá ďalšia repríza relácie neobsahovala takúto nepresnú informáciu.