RTVS zdôrazňuje, že si uvedomuje vzniknutú situáciu a veľmi citlivo vníma  spoločenskú diskusiu i rôzne reakcie, ktoré predmetná reportáž vyvolala. K situácii sme sa postavili zodpovedne s absolútnou vážnosťou a na základe záverov Etickej komisie sme vyvodili adekvátne dôsledky a spravili sme a aj spravíme všetko pre to, aby sa v budúcnosti predišlo podobným pochybeniam.

Zároveň nás mrzí, že p. poslanec Kristián Čekovský neustále svojimi tvrdeniami znevažuje prácu redaktorov spravodajstva RTVS. Uvedomujeme si, že RTVS ako verejnoprávne médium má veľkú zodpovednosť voči divákom a poslucháčom a zároveň sme si vedomí aj svojho pochybenia. Je však dôležité postaviť sa k prípadným pochybeniam zodpovedne a tak sme konali aj v tomto prípade. 

Tvrdenia p. poslanca Kristiána Čekovského vnímame ako zbytočné politikárčenie a snahu vyťažiť z tejto situácie politické body.

Opakovane zdôrazňujeme, že zámerom reportáže v žiadnom prípade nebolo vyvolať pochybnosti o bezpečnosti vakcíny a označenie reportáže ako „manipulatívnej“ považujeme za nekorektné. Zároveň sa ostro ohradzujeme voči tvrdeniam, že sme v reportáži zmanipulovali vyjadrenia nebohej učiteľky, keďže skrátenie citácie pri jej opakovanom používaní v rámci reportáží je bežným novinárskym štandardom, pričom v RTVS dbáme na zachovanie pôvodného významu. Rovnako sme tak učinili aj v prípade reportáže o tragickom úmrtí učiteľky a z uvedeného skráteného vyjadrenia je zrejmé, že nejde o vedľajšie účinky len jednej osoby, ale celej skupiny, keďže respondentka hovorí o ťažkostiach v množnom čísle.

Pôvodná citácia: „Boli sme na očkovaní v sobotu ráno. Dokopy tridsiati a tridsiati aj mali nejakú reakciu. Bolesť hlavy, zvýšená teplota, silná triaška, bolesť kĺbov, pociťovali mnohí smäd a bolesť ruky, ktorá je ale dosť výrazná. Tí, ktorí boli v sobotu, tak mnohí ani v pondelok neboli schopní nastúpiť do práce, a tí, ktorí boli v nedeľu, tak ani pomyslieť, aby nastupovali v pondelok."

Citácia v reportáži: „Bolesť hlavy, zvýšená teplota, silná triaška, bolesť kĺbov, pociťovali mnohí smäd a bolesť ruky, ktorá je ale dosť výrazná. Tí, ktorí boli v sobotu, tak mnohí ani v pondelok neboli schopní nastúpiť do práce, a tí, ktorí boli v nedeľu, tak ani pomyslieť, aby nastupovali v pondelok."

RTVS sa vo vysielaní dlhodobo venuje téme vakcinácie, odbúravaniu nedôvery verejnosti a vyvracaniu nepravdivých a zavádzajúcich informácií v súvislosti s očkovaním. Téme očkovania sa venujeme na pravidelnej báze nielen v spravodajstve, ale aj v rôznych diskusiách s odborníkmi a téma rezonovala aj v ďalších televíznych formátoch.