S nástupom druhej vlny pandémie koronavírusu spustila RTVS informačnú kampaň, ktorá vyzýva ľudí k solidarite a zodpovednosti. Krátke spoty zaradila do televízneho a rozhlasového vysielania, ale aj do online priestoru. Verejnosti sa prihovárajú známe tváre spravodajstva a publicistiky RTVS, ale aj umelci a influenceri.

Bratislava, 14. október 2020


Informačná kampaň RTVSvyzýva divákov k tomu, aby poctivo a zodpovedne nosili rúška, dodržiavali všetky nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva, boli zodpovední a pri vyhodnocovaní informácií dotýkajúcich sa ochorenia COVID-19 siahali po overených zdrojoch a nereagovali na hoaxy a poplašné správy. Cieľom je prispieť k upokojeniu napätej situácie a poskytnúť divákom relevantné informácie cez televízne obrazovky RTVS.

„Súčasťou verejnoprávnej funkcie RTVS je informovať a podporovať verejnosť v krízových časoch. Rovnako, ako počas prvej vlny pandémie, aj teraz sme pristúpili k vysielaniu informačnej kampane, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom prejsť súčasnou situáciou bezpečne a zodpovedne. Som presvedčený, že práve solidarita a zodpovednosť v súčinnosti s aktuálnymi a overenými informáciami je v dnešnej dobe kľúčová. A na to sa snažíme v kampani upozorniť aj našich divákov a poslucháčov," uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Ako prvý bol do vysielania nasadený animovaný spot s ikonickou dvojbodkou. Ten divákom a poslucháčom kreatívnym spôsobom pripomína, aby nosili správne nasadené rúška a zároveň verejnosti ďakuje za to, že dodržiava všetky potrebné predpisy, spojené so znížením rizika nákazy.

Následne RTVS začala do vysielania postupne nasadzovať spoty s tvárami RTVS. Divákom sa prihovoria Ľubomír Bajaník, Marianna Ďurianová, Janette Štefánková či Pavol Gašpar. V rozhlasovom vysielaní zaznie hlas Marty Jančkárovej.

„Upozorňovať na zodpovednosť je dôležité najmä preto, aby sme ochránili najzraniteľnejších - seniorov, pacientov s inými ťažkými diagnózami a samozrejme aj lekárov, ktorých je už teraz nedostatok," ozrejmuje dôležitosť kampane moderátorka Janette Štefánková.

„V dnešnej spoločnosti prevládajú emócie, šíri sa únava a túžba žiť normálne, ale nie sme prví ani poslední, ktorí čelia v dejinách pandémii. Potrebujeme byť zodpovední my, ale potrebujeme aj zodpovedných a kultúrnych ľudí, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. K podpore kampane ma vedie aj moje historické poznanie. Pri šírení infekcií bola ochrana tváre už od dávnych čias jedným z významných a odskúšaných ochranných prvkov. Ďalším je dôvera vo vedu a vedecké autority, ktoré na základe erudície a dlhoročných skúseností vedia, čo je účinné," vyjadril sa moderátor spravodajstva a publicistiky RTVS Ľubomír Bajaník.

Zodpovednosť považuje za kľúčovú aj športový komentátor Pavol Gašpar: Všetci sa chceme čo najrýchlejšie vrátiť k veciam, ktoré nás tešili pred koronou. K tomu, ale aj k ochrane zdravia či dokonca životov nás a našich najbližších vedie jediná cesta, zostať zodpovední."

„Nosenie rúšok môže pomôcť ochrániť rizikové skupiny ľudí, ktorým by prípadná nákaza novým koronavírusom mohla spôsobiť závažné zdravotné kompilácie a následne aj ohroziť život. Ak im môžeme pomôcť aspoň nosením rúška, urobme to. Ďakujem," pripája sa Marianna Ďurianová.

Kampaň zároveň vyzýva ľudí, aby si overovali dostupné informácie a neverili hoaxom a dezinformáciám. „Dajme bodku za šírením hoaxov a neoverených správ," vyzývajú osobnosti v televíznych a rozhlasových spotoch.

„Sloboda šírenia informácií je mimoriadne dôležitá hodnota. Ale keď navádzajú na konanie, ktoré by mohlo viesť k zhoršeniu zdravia či nebodaj protiprávnym činom, tak je nutné vecne, na základe faktov a trpezlivo vysvetľovať, prečo takýto postup nie je správny," hovorí Ľubomír Bajaník.

„Ľudia nemajú istoty, majú strach, čo bude, mnohí zostali bez príjmu. Aj preto veria dezinformáciám. Zdroj článkov či videí ich nezaujíma, chcú počuť a čítať to, čo by uľahčilo ich životnú situáciu," myslí si Janette Štefánková.

Heslo "nedávajme bodku" sa stalo hlavnou ideou komunikácie počas druhej vlny pandémie. Divákov a poslucháčov denne sprevádza vysielaním na všetkých programových službách RTVS.

Kampaň, v ktorej RTVS vyzýva divákov a poslucháčov, aby nedávali za pandémiou predčasne bodku, sa dostane aj do online priestoru. V online spotoch sa objavia známi influenceri a osobnosti kultúrneho života. Online kampaň má za cieľ upozorniť na oblasti, ktoré sú kvôli pandémii najviac postihnuté, a tými sú kultúra a šport. Verejnosti sa prihovoria influenceri Expl0ited, Lukáš Frlajs, Moma, Petush.Nasklee, ako aj zástupcovia umeleckej obce.