Rumunská rozhlasová vysielacia organizácia patrí k historicky prvým partnerom Slovenského rozhlasu, ktorých spolupráca začala pred vyše 20 rokmi. Generálni riaditelia Georgica Severin a Jaroslav Rezník dnes v „obrátenej pyramíde“ v Bratislave oficiálne potvrdili záujem na jej pokračovaní.


Ako poznamenal Jaroslav Rezník, pre SRo, ide o jedného z najstarších a najtradičnejších rozhlasových partnerov, s ktorým si už roky vymieňajú programy najrozličnejších druhov a žánrov. „Niekoľkonásobne väčšie Rumunsko vďačne absorbuje naše rozhlasové hry, vážnu a populárnu hudbu. Máme s nimi jednu z najintenzívnejších výmen,“ priblížil.

Ocenil i veľmi dobrú spoluprácu  v rámci Európskej vysielacej únie (EBU), ktorá združuje rozhlasové a televízne stanice vrátane RTVS a Rumunskej rozhlasovej vysielacej organizácie. Má 73 aktívnych členov v 56 krajinách. Obaja vysielatelia napríklad spoločne postupujú pri presadzovaní záujmov krajín zo strednej a východnej Európy v rámci rozvoja rozhlasového a televízneho vysielania.

Hudobné a slovné programy SRo intenzívne využíva tiež slovenská redakcia Rádia Temešvár a jej redaktori chodia na pravidelné študijné pobyty, aby sa zdokonalili v slovenskom jazyku. „Ich práca je dobrou ukážkou toho, ako môže vyzerať vysielanie pre národnostné menšiny,“  podotkol Jaroslav Rezník.

Dnešné podpísanie dohody o spolupráci označil generálny riaditeľ RTVS za pokračovanie v tradičných väzbách. „Doba však pokročila. Žijeme éru nových typov médií a sociálnych sietí, preto chceme hľadať intenzívnu formu spolupráce aj na týchto platformách,“  dodal.

Georgica Severin označil RTVS za vynikajúceho partnera, ktorému môže rumunský rozhlas ponúknuť napríklad zvukové nahrávky svojich šiestich hudobných telies. Možnosti spolupráce zároveň vidí  pri výrobe spoločných programov, ktoré súvisia s európskymi témami, životným prostredím či zdravotníctvom. 

Podobnú dohodu má Slovenský rozhlas podpísanú okrem Rumunska aj s Českou republikou, Srbskom, Ukrajinou a Maďarskom.