Na pozície šéfdramaturga Rádia Regina - Západ a výkonných riaditeľov Štúdia RTVS Banská Bystrica a Košice vyhlásil v pondelok 6. novembra generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník výberové konania. Prihlášky s potrebnými dokumentmi treba  doručiť  do podateľne  RTVS  alebo na  adresu  Rozhlas a  televízia  Slovenska,  Mlynská  dolina,  845 45  Bratislava do 4. decembra 2017.

Tieto posty v súčasnosti zastávajú Marcel Hanáček, Miroslav Debnár a Juraj Hidvéghy, ktorí sa o ne môžu opätovne uchádzať.

V súlade s mojím konceptom posilnenia autonómie regionálnych štúdií RTVS chceme dať široký priestor novým ľuďom pri obsadzovaní manažérskych funkcií v regióne," uviedol Jaroslav Rezník.

Výberové konania sa uskutočnia 14. až 22. decembra 2017. Viac informácií je zverejnených na https://www.rtvs.org/a/147199_vyberove-konania-vyhlasene-generalnym-riaditelom-rtvs.