Dekódovacia karta sa vloží do satelitného prijímača. Televízor aj satelitný prijímač musia byť zapnuté a naladené na Jednotku alebo Dvojku. Podmienkou pre sledovanie programov v HD rozlíšení je, aby satelitný prijímač vedel spracovať (prijímať a dekódovať) kompresný formát MPEG-4.

Karta je po načítaní zápisov aktívna vždy 255 dní. Ak sa karta používa (sledujú sa programy na nej sprístupnené), je aktívna dovtedy, pokiaľ sa nevyradí jej číslo zo zoznamu spracovávaných kariet (manažment kariet).

V prípade, že sa karta prestane používať počas doby dlhšej ako 255 dní, karta potrebuje obnoviť aktivačný zápis. Ten si divák sám pošle na kartu prostredníctvom stránky rtvs:

https://www.rtvs.org/a/150336_obnova-zapisu-dekodovacej-karty-rtvs

Pre načítanie aktivačných zápisov rovnako odporúčame prijímač pred vložením dekódovacej karty naladiť (nastavenie technických parametrov satelitu podľa tabuľky na ladenie programov) a nastaviť na niektorú z programových služieb RTVS.
Následne je potrebné počkať 30 min. z dôvodu načítania zápisov na kartu.

V prípade, že karta nie je používaná dlhšie ako 395 dní aktivačný zápis už nie je možné vykonať ! Takúto kartu je potrebné vrátiť RTVS.

Garancia funkčnosti satelitnej karty RTVS sa po celú dobu životnosti viaže na prijímače s certifikovaným IRDETO CAM modulom alebo s certifikovanou IRDETO čítačkou.