Pred prezidentskými voľbami ponúkne RTVS divákom a poslucháčom niekoľko špeciálnych formátov. Ich cieľom je nielen predstaviť jednotlivých kandidátov, ale zároveň priblížiť divákom úrad prezidenta Slovenskej republiky a ozrejmiť im priebeh volieb. Špeciálne formáty ponúkne divákom Jednotky a RTVS :24, ako aj poslucháčom Rádia Slovensko a Rádia Regina.

Bratislava, 26. február 2024


RTVS pripravuje do vysielania dve formy predvolebných relácií s kandidátmi na post prezidenta Slovenskej republiky. Bude pri tom vychádzať zo zákonného rámca, to znamená, že RTVS vyčlení desať hodín diskusných programov so zástupcami všetkých kandidujúcich politických subjektov v rozhlasových programových službách RTVS a desať hodín v televíznych programových službách RTVS.

V piatok 23. februára 2024 prebehlo v RTVS v Mlynskej doline v Bratislave žrebovanie poradia účasti kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky v predvolebných rozhovoroch, ktoré RTVS odvysiela v relácii Interview :24 – špeciál na RTVS :24 a v relácii Z prvej ruky – špeciál v Rádiu Slovensko. Žrebovanie prebehlo pod dohľadom notára. V týchto reláciách budú všetci kandidáti odpovedať na rovnaké témy a na zodpovedanie otázok budú mať rovnaký časový priestor. Poradie kandidátov určil žreb nasledovne:

Pondelok 4. marca:

 • Interview :24 – špeciál o 17.30 h na RTVS :24 – Marian Kotleba
 • Z prvej ruky – špeciál o 12.30 h v Rádiu Slovensko – Ján Kubiš

Utorok 5. marca:

 • Interview :24 – špeciál o 17.30 h na RTVS :24 – Milan Náhlik
 • Z prvej ruky – špeciál o 12.30 h v Rádiu Slovensko – Milan Náhlik

Streda 6. marca:

 • Interview :24 – špeciál o 17.30 h na RTVS :24 – Peter Pellegrini
 • Z prvej ruky – špeciál o 12.30 h v Rádiu Slovensko – Krisztián Forró

Štvrtok 7. marca:

 • Interview :24 – špeciál o 17.30 h na RTVS :24 – Róbert Švec
 • Z prvej ruky – špeciál o 12.30 h v Rádiu Slovensko – Patrik Dubovský

Piatok 8. marca:

 • Interview :24 – špeciál o 17.30 h na RTVS :24 – Igor Matovič
 • Z prvej ruky – špeciál o 12.30 h v Rádiu Slovensko – Andrej Danko

Pondelok 11. marca:

 • Interview :24 – špeciál o 17.30 h na RTVS :24 – Patrik Dubovský
 • Z prvej ruky – špeciál o 12.30 h v Rádiu Slovensko – Igor Matovič

Utorok 12. marca:

 • Interview :24 – špeciál o 17.30 h na RTVS :24 – Ján Kubiš
 • Z prvej ruky – špeciál o 12.30 h v Rádiu Slovensko – Štefan Harabin

Streda 13. marca:

 • Interview :24 – špeciál o 17.30 h na RTVS :24 – Krisztián Forró
 • Z prvej ruky – špeciál o 12.30 h v Rádiu Slovensko – Peter Pellegrini

Štvrtok 14. marca:

 • Interview :24 – špeciál o 17.30 h na RTVS :24 – Ivan Korčok
 • Z prvej ruky – špeciál o 12.30 h v Rádiu Slovensko – Marian Kotleba

Piatok 15. marca:

 • Interview :24 – špeciál o 17.30 h na RTVS :24 – Andrej Danko
 • Z prvej ruky – špeciál o 12.30 h v Rádiu Slovensko – Róbert Švec

Pondelok 18. marca:

 • Interview :24 – špeciál o 17.30 h na RTVS :24 – Štefan Harabin
 • Z prvej ruky – špeciál o 12.30 h v Rádiu Slovensko – Ivan Korčok

Účasť kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky v druhom formáte predvolebných diskusných relácií RTVS bude vychádzať z aritmetického priemeru výsledkov prieskumov verejnej mienky z troch agentúr (AKO, FOCUS, MEDIAN) publikovaných v čase od 19. februára 2024 do 11. marca 2024. Predvolebné diskusie odvysiela RTVS súbežne v televíznom vysielaní na Jednotke a RTVS :24 a v rozhlasovom vysielaní v Rádiu Slovensko a v Rádiu Regina v utorok 19. marca a v stredu 20. marca o 20.10 h.

Okrem toho RTVS ponúkne v televíznom aj rozhlasovom vysielaní súbor príspevkov, v ktorých priblíži funkciu prezidenta v politickom systéme Slovenskej republiky. RTVS zaraďuje do vysielania aj spoty so základnými informáciami o volebnom procese, pričom voličský servis bude témou aj v Správach RTVS na Jednotke a v Komentároch dňa na RTVS :24.

V deň 1. kola volieb, v sobotu 23. marca 2024, ponúkne RTVS pravidelný spravodajský servis vo vysielaní RTVS :24 a v spravodajských blokoch na Jednotke. V spravodajskom vysielaní nebudú chýbať živé vstupy z volebných miestností a naživo brífingy členov Štátnej komisie pre voľby o priebehu volieb. Pre rozhlasových poslucháčov pripravuje RTVS informačný servis aj v Rádiu Slovensko a súhrnné informácie odvysiela v Rádiožurnáloch v Rádiu Slovensko a v Rádiu Regina.

Volebná noc odštartuje na RTVS :24 a na Jednotke o 21:40 h. Počas volebnej noci ponúkne RTVS divákom aj priebežné výsledky volieb, živé vstupy redaktorov z volebných centrál, naživo tlačové konferencie jednotlivých kandidátov, ako aj analýzy a komentáre odborníkov. Volebnú noc pripravuje v rozhlasovom vysielaní aj Rádio Slovensko.

V nedeľu 24. marcaponúkne RTVS divákom povolebné spravodajské vysielanie na RTVS :24 a mimoriadne vstupy na Jednotke. O 11.55 h odvysiela RTVS na Jednotke a RTVS :24 povolebnú politickú diskusnú reláciu O 5 minút 12 – špeciál. Rozhlasovým poslucháčom ponúkne RTVS súhrnné informácie o výsledkoch volieb v Rádiožurnáloch v Rádiu Slovensko a v Rádiu Regina.

Na webe volby.rtvs.sk nájdu užívatelia všetky dôležité informácie o voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2024, profily kandidátov, aktuálne online správy, ako aj informácie o volebnom vysielaní RTVS.

Detaily pravidiel volebného vysielania RTVS pre voľby do NR SR 2023 sú zverejnené na webe rtvs.org.