Orchester ľudových nástrojov pod vedením Jána Kružiaka ml. pozýva v stredu 12. júna 2024 o 18.00 h na výnimočný koncert, ktorý sa uskutoční vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ako hostia sa predstavia speváčky známe z folklórneho prostredia - Simona Hulejová, Ela Bodnárova, Paulína Šolcová, Petra Vraňáková a Júlia Kozáková. Priestor dostane aj jedno z najstarších tradičných zoskupení, ktoré sa na našom území zachovali a to Gajdošská trojka z Oravy.

Bratislava, 10. júna 2024


Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu (OĽUN) je viac ako 45 rokov významným hudobným telesom na Slovensku, ktoré sa špecializuje na interpretáciu a propagáciu tradičnej slovenskej ľudovej hudby. Jeho cieľom je uchovávať, rozvíjať a prezentovať bohaté hudobné dedičstvo Slovenska nielen doma, ale aj v zahraničí. Toto hudobné teleso spolupracuje s mnohými slovenskými i zahraničnými umelcami a folklórnymi súbormi.

Na koncerte v stredu 12. júna 2024 zaznejú v premiére novo skomponované diela mladých slovenských autorov. Tí sa tentoraz púšťajú do súčasných zvukov a fúzií v moderne znejúcich kompozíciách. Autormi premiérovo uvádzaných skladieb sú etablovaní umelci – hráči i hudobní skladatelia, ktorí už s podobnými projektmi majú skúsenosti, a zároveň sú istým spôsobom previazaní s folklórom v jeho tradičnejších podobách. Sú to konkrétne - Martin Štefánik, Marcel Comendant, Pavol Bodnár, Stanislav Palúch, Marek Pastírik, Michal Paľko, Barbora Mišíková a Ján Kružliak ml.. Projekt podporili Hudobný fond, SOZA , Spolok hudobného folklóru pri SHF a Fond na podporu umenia.

RTVS a OĽUN pozýva všetkých vychutnať si jedinečne znejúce folklórne motívy v podaní skvelých interpretov. Vstupenky na koncert Orchestra ľudových nástrojov, ktorý sa bude konať v stredu 12. júna o 18.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sú ešte stále v predaji na stránke www.koncertyrtvs.sk.