RTVS spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Piešťany už o necelý mesiac v Piešťanoch usporiadajú 13. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež „Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe“. Prvým podujatím, ktoré naň upozorňuje, je „Deň s rozprávkou. Čítame, počúvame a ilustrujeme rozprávky“. Uskutoční sa vo štvrtok 25. apríla vo viacerých kultúrnych inštitúciách v Trnave.

Bratislava, 24. apríla 2024


Podujatie „Deň s rozprávkou. Čítame, počúvame a ilustrujeme rozprávky“ ponúkne bohatý program zameraný na detské publikum a kultúrnu verejnosť. Návštevníci budú mať jedinečnú príležitosť stretnúť autorov, ilustrátorov, divadelníkov a zoznámiť sa s umením rozprávkovej tvorby prostredníctvom živých inscenovaných čítaní i workshopov. Spoznajú čaro živého vysielania rozhlasových programových služieb Rádia Slovensko, Rádia Devín a Rádia Regina Západ, ktoré prostredníctvom dramatickej tvorby pre deti a mládež budujú základy pre porozumenie umeniu, predstavivosti a rozvoj fantázie. V období od mája 2022 do konca marca 2024 vzniklo v Slovenskom rozhlase viacero zaujímavých rozprávkových hier, monologických rozprávok a hier pre mládež na motívy knižných diel, ktoré budú v máji súťažiť na festivale v Piešťanoch. A práve tie sa stali podkladom aj pre podujatie v Malom Ríme.

Program v Trnave je nasledovný:

V nezávislom kultúrnom centre Malý Berlín v historickom centre Trnavy na prvom poschodí zrekonštruovaného meštianskeho domu na Štefánikovej 4 sa o 9.30 h za účasti riaditeľa Slovenského rozhlasu Ľuboša Černáka začne s predstavovaním súťažných rozprávkových titulov a tvorcov 13. ročníka festivaluZázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“. V divadelnom predstavení na motívy rozprávok Pavla DobšinskéhoPrincezné a draci“ bude účinkovať divadlo TUŠ. O 10.30 h si deti vytvoria rozprávkových hrdinov na literárno-výtvarnom workshope s výtvarníkom Bystríkom Vančom s názvom „Dlhý, Široký, Bystrozraký“. Súčasťou programu budú „Orieškové ilustrácie“, výtvarný workshop s Filipom Horníkom, autorom vizuálu aktuálneho ročníka festivalu „Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe“. „Rozprávky Pavla Dobšinského“ je výstava ilustrácií Vladimíra Krála na motívy rozprávok kultového zberateľa rozprávok štúrovskej generácie z Gemera.

Kreatívne centrum na Hlavnej ulici 17 o 13.30 h privíta „Johanku“. Na prezentácii tejto knižnej a rozhlasovej rozprávky spojenej so scénickým čítaním budú účinkovať autorka Toňa Revajová, ilustrátor Ďuro Balogh a herečka Kristína Sviteková. O 14.15 h bude nasledovať „Johanka v Zapadáčiku“, literárno-výtvarný workshop s Ďurom Baloghom, ktorého súčasťou bude výstava knižných ilustrácií výtvarníka.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave na Rázusovej ulici 1 vytvorí o 13.30 h priestor jednému zo súťažných titulov 13. ročníka festivalu „Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“. V prezentácii knižnej a rozhlasovej rozprávky „Posledný Permoník“ spojenej so scénickým čítaním bude účinkovať Barbora Krajč Zamišková.

Aktivity rozhlasových programových služieb Rádia Slovensko, Rádia Devín a Rádia Regina Západ sa budú sústrediť na Trojičné námestie 2 do priestorov Divadla Jána Palárika v Trnave. Moderátor Rádia Regina Západ Martin Jurčo sa o 13.00 h v Zrkadlovej sále naživo pozhovára so zástupcami usporiadateľov festivalu – Barborou Zamiškovou z Mestskej knižnice v Piešťanoch, riaditeľom Odboru kultúry a športu Trnavského samosprávneho kraja Petrom Kadlicom, Zorou Hudíkovou z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, riaditeľom Knižnice Juraja Fándlyho Pavlom Tomašovičom a intendantkou Rádia Devín Zuzanou Belkovou. Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave, premiérovou zapojenú do prezentačných aktivít festivalu „Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“, bude reprezentovať jej riaditeľ Pavol Tomašovič a zostavu doplní výtvarník Filip Horník.

Spoločné vysielanie Rádia Slovensko a Rádia Devín s moderátorkami Ivanou Ilgovou a Jarmilou Vitovičovou sa začne o 14.00 h a súčasne s ním sa začne aj výtvarný workshop s Filipom Horníkom. O dôvodoch pre prácu s najmladšími prijímateľmi umenia sa rozhovorí Ivica Franeková, ktorá v DJP pôsobí na pozícii koordinátorky projektov pre deti a mládež. Deti úzko spolupracujúce z Divadlom Jána Palárika v Trnave sa stretnú aj so spisovateľkou Barborou Kardošovou, ktorá na 13. ročníku festivalu „Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“ bude súťažiť rozhlasovou hrou „Traja kamoši a fakticky fantastický poklad“.

Poslucháči budú môcť sledovať živé vysielanie z Divadla Jána Palárika v Trnave vo štvrtok 25. apríla o 13.00 h v Rádiu Regina Západ a o 14.00 h súčasne v Rádiu Devín a v Rádiu Slovensko.

Viac informácií o podujatí v Trnave a samotnom festivale v Piešťanoch nájdete na https://devin.rtvs.sk/.