Sekcia marketingu a komunikácie RTVS pripravila pre televíznu Jednotku sériu nových staničných identov, ktoré nasadzuje do vysielania vo štvrtok 21.marca 2024. Okrem moderátorských tvárí spravodajstva, zábavy a publicistiky RTVS uvidia diváci v rámci série nových servisných identov aj pôsobivé zábery slovenských pamiatok a prírody.

Bratislava, 20. marca 2024


Sekcia marketingu a komunikácie vyvinula a natočila novú sadu staničných identov pre Jednotku, ktoré prirodzene nadväzujú na pôvodný grafický princíp. Nové staničné identy nahradia deväť rokov staré vizuály. Natáčali sa od októbra minulého roku v rôznych časových obdobiach. Zámerom bolo zmodernizovať a zaktualizovať staničný vizuál Jednotky, keďže momentálne nie je možné komplexne zmeniť vizuálnu identitu všetkých televíznych programových služieb RTVS

Práca s tvárami, ktoré reprezentujú RTVS a prezentácia slovenských reálií boli prioritou pri príprave kreatívneho zámeru, ktorý však musel zachovať súčasný grafický koncept, keďže sa premieta do celej grafickej identity televíznej časti RTVS,“ objasnil vedúci Odboru kreatívy RTVS Roman Kettner.

Nové staničné identy sú postavené na obľúbených tvárach Jednotky, ktoré sú súčasne aj nositeľmi tejto značky. Natáčali sa v ikonických priestoroch televízie a rozhlasu a celá sada obsahuje až 20 nových identov, v ktorých diváci uvidia moderátorov spravodajstva, zábavy a publicistiky RTVS.

V záujme zachovania synergie a kontinuity kreatívny tím RTVS pripravil pre televíznu Jednotku aj novú sadu servisných identov, ktoré prinášajú panoramatické zábery slovenských pamiatok a prírody. Ich zámerom je ukázať divákom krásy Slovenska, očarujúce pamiatky, prírodné reálie a zaujímavosti. Momentálne má Jednotka k dispozícii 16 kusov, ktoré budú priebežne dopĺňané o ďalšie nové zábery podľa ročných období – jarné, letné, jesenné a zimné.

Súčasťou nových staničných identov je aj tematická sada k Veľkej noci, ktorú diváci uvidia na obrazovkách Jednotky už počas veľkonočných sviatkov.