Kreatívne centrá RTVS na Slovensku postupne otvárajú svoje brány. RTVS vybudovala svoje kreatívne centrá v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach a práve bratislavské centrum, v utorok 12. marca 2024, sprístupnilo svoje priestory a prestrihlo pásku, aby symbolicky ukončilo projektovú fázu a spustilo aktivity a podujatia pre svojich členov. Kreatívne centrum Arténa v Bratislave je zamerané na podporu audiovizuálnej tvorby. Vybudovanie kreatívnych centier RTVS umožnilo poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov - Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá je v gescii ministerstva kultúry.

Bratislava, 12. marec 2024


Slávnostného otvorenia sa zúčastnili ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová, predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ivan Ivančin a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Mário Maruška, ktorí zastupovali poskytovateľa príspevku. Pozvaným hosťom sa prihovoril aj generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, ktorý zdôraznil prínos kreatívnych centier pre slovenský kultúrny a kreatívny priemysel slovami: „Teší ma, že RTVS prostredníctvom kreatívnych centier významne prispeje k rozvoju kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Po otvorení špičkového kreatívneho centra zameraného najmä na audio tvorbu v Banskej Bystrici, dnes sprístupňujeme verejnosti aj moderné prostredie pre komplexnú audiovizuálnu tvorbu v Bratislave. Verím, že aj s pripravovaným kreatívnym centrom v Košiciach pomôžu tieto inštitúcie, pod gesciou RTVS, rozvíjať tvorivý potenciál študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, kreatívnych pracovníkov, umelcov, či ďalších subjektov pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle na Slovensku a prispejú k vzniku jedinečných projektov.“

Medzi pozvanými hosťami boli okrem zástupcov ministerstiev aj členovia akademickej obce a zástupcovia kultúrnych inštitúcií na Slovensku, ako aj známi tvorcovia a producenti z filmového priemyslu.

V novo zrekonštruovaných priestoroch Artény sa nachádzajú špičkovo vybavené audiovizuálne pracoviská zamerané na vzdelávanie, prácu a experimentovanie s najmodernejšími technológiami. Pre študentov, mladých tvorcov, ale aj renomovaných odborníkov vznikol v Mlynskej doline unikátny priestor, ktorý dokáže konkurovať mnohým svetovým štúdiám. FILM LABY prinášajú možnosť úpravy filmov, mix zvuku a kontrolnej projekcie na jednom mieste v najvyššej kvalite DOLBY Atmos. TV LAB s experimentálnym TV štúdiom je spolu s ostatnými TV štúdiami Artény ako prvý na Slovenku realizovaný v IP štandarde s komplexným IP reťazcom vrátane kamier. TV LAB je pripravený na testovanie nových formátov, technológií, či študentské vysielanie. MEDIA LAB tvoria pracoviská so špičkovými strižňami a grafickými pracoviskami, ktoré privítajú nie len redaktori, filmári, ale aj grafici, či animátori. Pre členov KC bude k dispozícii zasadačka, či 15-miestna školiaca miestnosť s 8K projekciou a zvukom Dolby Atmos.

Týmto projektom RTVS prispieva k rozvoju kultúry a kreativity na Slovensku a napĺňa tak svoj cieľ stať sa lídrom v prinášaní trendov, inovácií a modernizácii audiovizuálneho prostredia na Slovensku.

Tento projekt vznikol vďaka príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s cieľom stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Kreatívne centrum vzniklo v prevažne nevyužívaných priestoroch zvukových laboratórií a štúdií, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou – obnoviť sa podarilo viac ako 1 700 m2 plochy v budove STV v Mlynskej doline. Napriek tomu, že sa tieto rozsiahle stavebné práce realizovali viac ako 2 roky, podarilo sa aj počas tohto obdobia uskutočniť množstvo aktivít a podujatí v náhradných priestoroch RTVS. Kreatívne centrum má za sebou 47 rôznych programov, ktoré vytvorilo v spolupráci s 43 lektormi, pre 1049 účastníkov.