Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pozýva priaznivcov vážnej hudby na jedinečný 3. abonentný koncert sezóny 2023/2024, ktorý sa bude konať vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v piatok 17. novembra 2023 o 19.00 h. Dirigentskú taktovku prevezme Ondrej Lenárd, ktorý divákov prevedie kompozične bohatým programom zostaveným z diel Dukasa, Ravela a Liszta. Sólistom večera bude mladý klavirista Ryan Martin Bradshaw a v druhej časti koncertu vystúpia tenorista Peter Berger a Český filharmonický zbor Brno pod zbormajstrom Petrom Fialom. Koncert si budú môcť vypočuť naživo aj poslucháči Rádia Devín.

Bratislava, 13. novembra 2023


Koncert otvorí Dukasovo symfonické scherzo Učeň čarodejníka, inšpirované Goetheho baladou, ktoré zabezpečilo Dukasovi trvalé miesto v srdciach hudobných nadšencov. V rámci programu sa predstaví aj talentovaný mladý klavirista Ryan Martin Bradshaw, ktorý zahrá Ravelov Koncert pre klavír a orchester G dur, jedno z najpopulárnejších a najuznávanejších klavírnych diel 20. storočia.

Druhá časť večera bude patriť tenoristovi Petrovi Bergerovi a Českému filharmonickému zboru Brno pod zbormajstrom Petrom Fialom. Spoločne predvedú Lisztovu Faustovskú symfóniu, majstrovské dielo, ktoré hudobne interpretuje Goetheho dvojdielnu knižnú drámu o Faustovi, ktorú skladateľ vynaliezalo a odvážne hudobne „namaľoval“ pomocou štyroch rôznych motívov.

3. abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu sa uskutoční v piatok 17. novembra 2023 o 19.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo si ho budú môcť vypočuť aj poslucháči vo vysielaní Rádia Devín.