RTVS uvedie v utorok 24. októbra o 20.00 h v Rádiu Devín premiéru víťaznej hry Ceny Rádia Devín v rámci súťaže DRÁMA 2022 s názvom ŠELIJAKÉ VECI.SUBŠTANCIE. Do 23. ročníka súťaže DRÁMA 2022 bolo prijatých 46 súťažných dramatických textov.

Bratislava, 23. októbra 2023


RTVS - Rádio Devín je už niekoľko rokov partnerom pri organizácii súťaže pôvodných dramatických textov DRÁMA pod gesciou Divadelného ústavu. Do 23. ročníka súťaže DRÁMA 2022 bolo prijatých 46 súťažných dramatických textov, z toho 26 dramatických textov v slovenskom a 20 textov v českom jazyku. Nezávislá porota zložená z dramaturgov Rádia Devín tak paralelne popri divadelnej porote vyberala text s potenciálom pre rozhlasové vysielanie. Víťazom sa stala rozhlasová hra ŠELIJAKÉ VECI.SUBŠTANCIE, ktorá poteší poslucháčov Rádia Devín.

Toto neklasické dielo vytvoril, zrežíroval a interpretuje Braňo Mazúch, absolvent KALD DAMU v Prahe, aktívny v českých divadlách, workshopoch a pedagogických činnostiach. Súčasťou obsadenia sú aj talentovaní Nataša Bednářová a Michal Bednář.

Rozhlasová hra ŠELIJAKÉ VECI.SUBŠTANCIE je zaujímavou sériou 33 monológov v špecifickom dialekte, ktoré kombinujú rôzne emočné a tematické úrovne odrážajúce prítomnú realitu. Tento kontrast medzi jazykom a obsahom, spolu s osobným prístupom autora, režiséra a interpreta, predstavuje nevšedný zážitok pre poslucháčov. Odborná a nezávislá porota Rádia Devín vybrala text „ŠELIJAKÉ VECI.SUBŠTANCIE“ nielen pre jeho unikátny štýl a prevedenie, ale aj pre jeho výrazný, osobitý a kreatívny prístup k písaniu a interpretácii.

Hra je dielom, ktoré reflektuje súčasnosť a dotýka sa rôznych aspektov ľudskej existencie, čím podnecuje k hlbokej reflexii a sebapoznaniu. Pripravte sa na monológy, ktoré pútajú, šokujú, zasahujú a oslovujú na hlbšej úrovni.

Nezabudnuteľný večer plný emócií, prekvapení a očistného dramatického zážitku ponúkne Rádio Devín svojim poslucháčom v utorok 24. októbra 2023 o 20.00 h .