Moderátorka Rádia Slovensko Petra Bernasovská sa stala absolútnou víťazkou 15. ročníka prestížnej Novinárskej pocty KROK, ktorú udeľuje Liga proti reumatizmu na Slovensku. Toto ocenenie jej bolo udelené za výnimočný rozhlasový príspevok v relácii Dobré ráno, Slovensko! s MUDr. Danielom Čiernym, ktorý bol odvysielaný na Rádiu Slovensko 12. októbra 2022.

Bratislava, 20. októbra 2023


Petra Bernasovská sa vo svojom príspevku venovala problematike reumy a života s reumatickým ochorením. Jej odborný a empatický prístup k téme oslovil poslucháčov relácie „Dobré ráno Slovensko!“, ktorí jej poslali najviac hlasov.

„Je to jedno z najhorších ochorení, ktoré postihuje najviac ľudí na celom svete a ľudia o ňom vedia veľmi málo. Som rada, že som takto mohla podporiť povedomie o tejto chorobe a o možnostiach prevencie. Ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi Danielovi Čiernemu, pretože on bol mojim hosťom, on o tom rozprával, a rozhovor sa zjavne páčil. Víťazmi nie sme my, novinári, ale lekári pomáhajúci pacientom a samozrejme pacienti, ktorí bojujú každý deň za svoj nový krok“, povedala ocenená Bernasovská.

Novinárska pocta KROK má za cieľ oceniť a vyzdvihnúť prácu novinárov, ktorí svojím pôsobením prispievajú k osvetleniu a zviditeľneniu reumy, často opomínaného a podceňovaného zdravotného problému.