Symfonický orchester Slovenského rozhlasu uvedie v piatok 22. septembra 2023 o 19.00 h prvý abonentný koncert sezóny 2023/2024. Program zostavený z diel Brahmsa a Straussa zaznie pod dirigentskou taktovkou Ondreja Lenárda. Sólistom večera bude slovenský klavirista Jakub Čižmarovič.

Bratislava, 19. september 2023


Nová koncertná sezóna Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu začne výnimočným koncertom. 1. abonentný koncert sezóny 2023/2024 sa uskutoční v piatok 22. septembra o 19.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo ho poslucháči budú môcť počuť aj vo vysielaní Rádia Devín. Bližšie informácie o koncertoch SOSR a vstupenky nájdete na sosr.rtvs.sk/.

1. klavírny koncert Johannesa Brahmsa je ovocím zložitého, zdĺhavého a mimoriadne namáhavého tvorivého procesu. Skladateľ pracuje s hudbou, ktorá je sebavedomá, zvuky, ktoré upútajú našu pozornosť, sú predzvesťou vecí, ktoré prídu. Za týmto všetkým sa skrýva „nežný portrét“ v podobe druhej časti, ktorý napovedá vyznanie lásky. Alpská symfónia Richarda Straussa je zase inšpirovaná skladateľovým osobným zážitkom počas horskej turistiky v jeho mladosti. V tomto hudobno-obrazovom spravodajstve, ktoré môže poslucháč doslova uchopiť rukami, nechýba žiadna podrobnosť, zvukovo priam neprekonateľná virtuozita v ovládaní koloritu.