Galérie Slovenského rozhlasu v spolupráci s RTVS predstavuje novú výstavu Nikdy nevystavené, ktorá trvá až do 25.8.2023. Súčasťou výstavy sú aj komentované prehliadky, workshopy a kurátorský sprievod.

Bratislava, 22. máj 2023

Galéria Slovenského rozhlasu pripravila unikátnu výstavu Nikdy nevystavené, ktorej cieľom je predstaviť výnimočné diela starého a súčasného umenia, ktoré doteraz neboli vystavené ani publikované, a ani sa nenachádzajú v zbierkach štátnych inštitúcií.

V zbierkach starého umenia je množstvo diel, ktoré ostávali chránené v súkromí, a práve kustódom Galérie Slovenského rozhlasu sa podarilo z nich na túto výstavu zozbierať mimoriadne zaujímavú kolekciu starého umenia od neskororománskeho umenia až po 19. Na výstave je taktiež výrazne zastúpené aj moderné a súčasné vizuálne umenie. Kurátormi výstavy Nikdy nevystavené sú Ivan Jančár a Martin Šugár.

„Vždy ma lákalo prepájanie starého, moderného a súčasného umenia, objavovanie diel, ktoré nie sú známe laickej, ale ani odbornej verejnosti, “ vysvetľuje pôvodnú myšlienku zorganizovania takejto výstavy kurátor Ivan Jančár. „Verím, že táto výstava bude aj inšpiráciou pre nachádzanie a prezentovanie mnohých ďalších nepublikovaných a nevystavených diel. Tých kvalitných z tohto pohľadu nie je možno až tak veľa, ale stále je čo objavovať, nachádzať a obdivovať, “dodáva Ivan Jančár.

S kurátorským sprievodom Ivana Jančára a Martina Šugára je možné zažiť výstavu už 26.5. o 15.00 v priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu, na Mýtnej ulici.

Komentované prehliadky a workshopy k výstave pre skupiny je možné si dohodnúť na adrese galeria@rtvs.sk.

Vystavujúci autori: Karol Baron, Peter Bartoš, Marián Čunderlík, Milan Dobeš, Rudolf Fila, Stano Filko, Július (Gyula) Flaché, Nataša Floreánová, František Hübel, Július Koller, Ladislav Majerský, Juraj Meliš, Roman Ondak, Zoltán Palugyay, Štefan (István) Tallós Prohászka, František Reichentál, Rudolf Sikora, Koloman Sokol, Imro Weiner – Kráľ a neznámi majstri od románskeho umenia po 19. storočie

Vás srdečne pozýva na kurátorský sprievod k novej výstave „s Ivanom Jančárom a Martinom Šugárom, v piatok 26.5.2023 o 15:00:
Rádio - Nikdy nevystavené - RTVS.sk,

Komentované prehliadky a workshopy k výstave pre skupiny je možné dohodnúť na adrese galeria@rtvs.sk, Vzdelávanie a vzťah k vizuálnemu umeniu (rtvs.sk)


Nikdy nevystavené

Bratislava, 18. máj 2023

Verejné rozhlasové vysielanie v Československu odštartovalo 18. mája 1923 v Prahe zo skautského stanu v Kbelích volaním „Haló, haló, zde vysílací stanice Radiojournalu“. Bola založená aj spoločnosť na rozhlasové vysielanie v Česko-Slovensku pod názvom "Radiojournal, československé zpravodajství radiotelefonické.

Česko-Slovensko sa tak stalo druhou európskou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. V Európe v tom čase vysielala pravidelný program len BBC. Prvé rozhlasové prijímače sa na Slovensku udomácnili v roku 1924 a v tomto roku sa začalo používať slovo "rozhlas", ktoré nahradilo rádiofóniu alebo broadcasting.

Radiojournal, bol prvý názov Československého rozhlasu a 3. augusta 1926 spustil pravidelné vysielanie aj v Bratislave. Už v nasledujúcom roku začal Radiojournal vysielať zo štúdia v Brne a v Bratislave, v roku 1927 v Košiciach, koncom 20. rokov v Ostrave a v roku 1936 v Banskej Bystrici

Vznik Slovenského štátu v marci 1939 znamenal aj vznik samostatnej štátom kontrolovanej spoločnosti Slovenský rozhlas. Počas SNP v auguste až októbri 1944 pôsobil v Banskej Bystrici Slobodný slovenský vysielač. Po nastolení komunistického režimu v roku 1948 bola zákonom z 28. apríla 1948 zriadená jednotná štátna organizácia Československý rozhlas. Politické zmeny po roku 1989 boli v rozhlase spojené s obnovením slobody slova. Vznikla verejnoprávna inštitúcia Slovenský rozhlas. K 1. januáru 2011 vytvoril Slovenský rozhlas so Slovenskou televíziou inštitúciu Rozhlas a televízia Slovenska.

Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj sa dnes na pozvanie generálneho riaditeľa Českého rozhlasu zúčastňuje osláv 100. výročia. „Československý rozhlas bol pre mňa vždy domovom, tu som rokov moderoval svoju prvú reláciu, ktorá sa vysielala aj v Čechách. 70. rokov sme spoločne tvorili Československý rozhlas. Mnohé veci sú v našich verejnoprávnych médiách rozdielne, ale verím, že všetky dobré veci budeme aj naďalej spoločne zdieľať. Tieto oslavy sú pre mňa aj inšpiráciou, pretože o 3 roky nás na Slovensku čaká jubilejných 100. rokov od začiatku vysielania rozhlasu na Slovensku,“ povedal vo svojom príhovore generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.

Celý dnešný deň sa nesie v znamení osláv začiatku vysielania Československého rozhlasu aj v budove Českého rozhlasu v Prahe. „Už sto rokov rozhlas vzdeláva, informuje, zabáva a rozširuje obzory. Počas svojej existencie si našiel dôležité miesto v živote niekoľkých generácií poslucháčov, z ktorých mnohých sprevádzal od útleho detstva. Československý rozhlas, dnes Český rozhlas, má za sebou dlhú a pestrú cestu, počas ktorej zohral dôležitú úlohu v dejinách našej krajiny. Teší ma, že aj pri svojich 100 rokoch je v očiach verejnosti v Českej republike najdôveryhodnejším médiom. Toto obdivuhodné jubileum by však nedosiahlo, keby nebolo jeho verných poslucháčov. Ako poďakovanie za ich podporu sme v deň narodenín rádia pripravili v Riegrových sadoch veľkolepý koncert, na ktorý všetkých srdečne pozývam,“ uviedol generálny riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral.

Český rozhlas pripravil počas roka množstvo špeciálnych podujatí, retrospektív a programových noviniek, ktoré vzdávajú hold rozhlasu ako mediálnemu typu a rozhlasu ako národnej kultúrnej inštitúcii. Pod titulkom „Sto rokov je len začiatok“ čaká verejnosť bohatý program vrátane unikátnej výstavy v Národnom technickom múzeu a dňa otvorených dverí. Oslavy počas celého roka budú poukazovať na pozoruhodnú cestu najdôveryhodnejšieho verejnoprávneho média v Českej republike.