Rozhlasový okruh RTVS - Rádio Devín si pre poslucháčov počas marca pripravil niekoľko tematických vysielacích dní. Bude sa venovať odovzdávaniu prestížnych filmových ocenení, pripomenie si svetový deň poézie aj divadla a neopomenie ani 110. výročie narodenia spisovateľa Dominika Tatarku.

Bratislava, 9. marec 2023


v piatok 10. marca sa koná 95. odovzdávanie cien Americkej akadémie filmových umení. Rádio Devín ponúkne poslucháčom v popoludňajšom Ladení s Tomášom Bartoňkom „oscarový špeciál“ Oscary v Rádiu Devín s analýzou oscarových nominácií a predikciou výsledkov. Moderátor v debate privíta Petra Konečného, Robertu Tóthovú a Juraja Kovalčíka. Okrem toho zaznie recenzia filmu Všade, všetko, naraz a ďalšie publicistické príspevky s oscarovskou tematikou.

V utorok 14. marca si pripomenieme 110. výročie narodenia spisovateľa Dominika Tatarku. Rádio Devín si narodenia tohto významného slovenského spisovateľa pripomenie počas týždňa od 11. – 17. marca prostredníctvom série relácií publicistického i literárno-dramatického charakteru, ktoré akcentujú kvality jeho diela i odkaz, ktorým výrazne zasiahol do viacerých oblastí slovenského kultúrneho života. „Považujeme za zmysluplné ponúknuť poslucháčovi prostredníctvom upravenej vysielacej štruktúry so špeciálnou dramaturgiou stretnutie s originálnym umelcom, ktorý sa vo svojej tvorbe usiloval prozaicky nastoliť víziu sociálne spravodlivého sveta. Postupne prišiel k presvedčeniu, že len slobodní jednotlivci môžu utvoriť slobodnú pospolitosť, čo je posolstvo korešpondujúce s hodnotami Rádia Devín,“ uviedla intendantka Rádia Devín Zuzana Belková.

V sobotu 11. marca o 22.30 h uvedie Rádio devín reláciu Medzi hlasmi - špeciál Literárneho soirée Dušana Taragela k Dominikovi Tatarkovi a v nedeľu 12. marca o 15.00 h ponúkne vo formáte Próza poviedku Dominika Tatarku Ľudia za priečkou.

Rádio Devín bude na 110. výročie úmrtia Dominika Tatarku reagovať publicistickými príspevkami v Ladeniach v týždni od 13. – 17. marca s dôrazom na deň výročia. Počas týchto dní uvedie Rádio Devín v Čítaní na pokračovanie o 22.30 h čítanie z Tatarkovej prózy Ešte s vami pobudnúť 1. – 5. časť.

V deň výročia narodenia spisovateľa, v utorok 14. marca, odvysiela Rádio Devín o 21.00 h pásmo Stanislava Gajdoša Uctiť sa, o 21.30 h reláciu Diany Mašlejovej Dominik Tatarka - Sám proti noci a o 22.00 h esej Dominika Tatarku Hlas o avantgarde.

Rádio Devín sa bude vo svojom vysielaní v utorok 21. marca venovať Svetovému dňu poézie. Všade na svete má 21. marec povzbudiť rôzne iniciatívy podnecujúce umeleckú tvorbu vrátane poetickej. „V Rádiu Devín je poézia pohodlne udomácnená bez prestávky od jeho vzniku, keďže prakticky každý deň sa vo vysielaní objavuje poetický text domácej alebo svetovej vo výnimočnej interpretácii našich popredných hercov. Svetový deň vnímame ako príležitosť upozorniť na dôležitú rolu našej programovej služby pri popularizácii poézie prostredníctvom stretnutí s ňou i jej početných originálnych reflexií,“ hovorí intendantka Rádia Devín Zuzana Belková.

Rádio Devín odštartuje 21. marca vo Svetový deň poézie každú hodinu vysielania v čase od 7.00 h do 23.00 h päťminútovkami poézie, v ktorých postupne zaznejú verše Wislavy Szymborskej, Jeana Arthura Rimbauda, Ivana Kraska, Lenky Šafranovej, Louise Elisabeth Glückovej, Oscara Wildea, Walta Whitmana, Ali Oravcovej, Anny Achmatovovej, Novalisa, Jacquesa Préverta, Ingeborg Bachmann, Donny Stonecipher, Everetta LeRoi Jonesa, Svetloslava, Jany Bodnárovej alebo Sylvie Plathovej.

V Ladení sa bližšie pozrie na Hviezdoslavov Kubín, celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, ktorá je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Po 20.00 h ponúkne Rádio devín v rámci Dramatického Rádia Devín rozhlasovú hru Ivana Stodolu Básnik a smrť, po 21.00 h pásmo Diany Kacarovej Lavičky o poetke Marine Cvetajevovej a po 22.00 h dramatizáciu Margity a Besnej Jána Botta z proveniencie Zuzy Ferenczovej v réžii Táne Tadlánkovej, s hudbou Ruda Pepuchu a s vynikajúcou interpretáciou Eleny Podzámskej a Heleny Krajčiovej.

V pondelok 27. marca zareaguje Rádio Devín širšou ponukou publicistických materiálov na Svetový deň divadla v relácii Ladenie.