Symfonický orchester Slovenského rozhlasu uvedie v piatok 10. marca 2023 o 19.00 h siedmy abonentný koncert sezóny 2022/2023. Program zostavený z diel Čajkovského a Beethovena bude dirigovať Ondrej Lenárd. Sólistom večera bude mladý slovenský huslista Teo Gertler, ktorý je laureátom desiatky významných medzinárodných súťaží huslistov. Na scéne debutoval ako 8-ročný, jeho hudobnú zrelosť, jedinečný tón a zanietenú interpretáciu už ocenili mnohé veľké svetové scény.

Bratislava, 8. marec 2023


Teo Gertler je považovaný za husľového génia a svojím talentom si dokáže podmaniť publikum všade, kde sa objaví. Mal len desať rokov, keď v jednej z najnáročnejších medzinárodných súťaží mladých huslistov v Lubline predčil svojim výkonom aj starších konkurentov a odniesol si z Poľska domov Grand Prix. Mladý huslista je uznávaný nie len na Slovensku či Poľsku, ale taktiež v celej západnej Európe a hlavne v Rusku, kde si v Moskovskej filharmónii zahral rovno sólo a môže sa pochváliť vystúpením aj v newyorskom Lincolnovom centre, kde sa stretol s Plácidom Domingom.

Svet klasickej hudby je plný rozporuplných názorov o majstrovských dielach, ktoré si získali rešpekt v štandardnom repertoári. Popularita Koncertu pre husle a orchester D dur Piotra Iľjiča Čajkovského je však pevne zakotvená. Bohaté dielo plné ducha a spevných melódií zaznie v podaní mladého rezidenčného sólistu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Tea Gertlera.

Použitie harmónie, kompozičných postupov a štruktúr v Symfónii č. 7 A dur Ludwiga van Beethovena vykazovalo odlišné znaky v porovnaní s jeho predchádzajúcimi symfóniami. Vytvoril dej s väčším vývojom, napätím, konfliktom a hĺbkou. Symfónia je búrlivá, intenzívna, energická a ladná, obsahuje štyri časti.

Koncert je vypredaný, v priamom prenose si ho budú môcť poslucháči naživo vypočuť vo vysielaní Rádia Devín. Viac informácií o koncertoch Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu nájdete na https://sosr.rtvs.sk/.