Požiadať o dekódovaciu kartu RTVS môže platiteľ úhrady (§ 3 písm. a) zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS (ďalej aj ako zákon))za služby verejnosti poskytované RTVS (ďalej aj koncesionárske poplatky) v zmysle zákona. Žiadateľ sa preukáže evidenčným číslom SIPO alebo variabilným symbolom, pod ktorým platí úhradu. RTVS overí, či žiadateľ nemá voči RTVS záväzky v podobe neuhradených koncesionárskych poplatkov.

V prípade oslobodenia od platenia úhrady v zmysle zákona žiadateľ označí, že je oslobodený od platenia úhrady a zadá evidenčné číslo SIPO alebo variabilný symbol, pokiaľ ho má pridelený.

Dekódovacia karta RTVS umožní bezplatný príjem televíznych programových služieb RTVS Jednotka a Dvojka v HD rozlíšení ako aj programovej služby Trojka v SD rozlíšení. Na základe oprávnenej žiadosti doručenej a zaevidovanej pod jedným evidenčným číslom SIPA resp. variabilným symbolom, bude zaslaná jedna dekódovacia karta. Programové služby RTVS sú zabezpečené systémom podmieneného prístupu Irdeto. Platnosť dekódovacej karty nie je časovo obmedzená.

Služba prístupu k programovým službám RTVS prostredníctvom dekódovacej karty RTVS je viazaná na úhrady za služby verejnosti.

Parametre satelitnej distribúcie televíznych programov RTVS na satelite ASTRA 3B:
 

Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka SD

pozícia: 23,5° východne 

frekvencia: 12 363 MHz   

polarizácia: vertikálna
  modulácia: 8PSK
    
FEC: 3/4  
                 
Symbolová rýchlosť: 29 500 kS/s   

Formulár pre vydanie satelitnej RTVS karty

Ak máte záujem o RTVS kartu a neplatíte koncesionárske poplatky, kliknite sem a prihláste sa do evidencie platiteľov úhrady

Manuál na používanie IRDETO karty na príjem programu RTVS – JEDNOTKA HD, DVOJKA HD a TROJKA SD

Obnova zápisu dekódovacej karty RTVS