Výpis uznesení zo 16. júna 2022 (PDF, 282kB)

Zápis zo 16. júna 2022 (PDF, 869kB)

Zvukový záznam I. (MP3, 130.7MB)